Rodičovská kavárna - 3. 12. 2019 od 18:00 hodin

Publikoval Vít Beran
Datum 5.7.2023
Rodičovská kavárna - 3. 12. 2019 od 18:00 hodin

PÁROVÁ VÝUKA V NOVÉM KABÁTĚ 

Už osmý rok běží v prvních až třetích ročnících projekt párové výuky podporovaný rodičovským spolkem PATRON. Za tu dobu jsme se mnohému naučili všichni, rodiče, škola i děti. Z tehdejších prvňáčků jsou dnes osmáci, kteří za rok školu opustí.

Projekt párovky bývá označován za ojedinělý. Spolu se  školou a škola s námi  jsme také společně realizovali projekt na zavedení našeho modelu spolupráce rodičů a školy v dalších školách. Každoročně zjišťujeme, jestli jsou rodiče ochotni se zapojit do financování párovky. Zjišťujeme také jejich názory na vše, co s párovkou souvisí. A přišli jsme na to, že je čas na změnu.

Zveme proto všechny rodiče i ostatní, kteří mají zájem dozvědět se, jak a proč bude vypadat párová výuka od příštího školního roku.

Hosty kavárny budou především zástupci vedení školy, zástupci spolku Patron a případně i další.

Káva a další občerstvení zajištěno.
Cílem našeho projektu je škola otevřená rodičům a rodiče otevření škole.