Základní principy a východiska párové výuky

Datum 27.4.2017
Základní principy a východiska párové výuky

... aneb co je a k čemu slouží "párovka"

 

 

Základní principy párové výuky ... aneb co je a k čemu slouží „párovka“

 

✔ párová výuka je dobrovolné rozhodnutí rodičů finančně podpořit ročník svých dětí při některých hodinách nadstandartním druhým učitelem

✔ párová výuka funguje na principu solidarity, kdy i děti, jejichž rodiče nepřispěli, využívají výhod párové výuky

✔ výše optimálního finančního daru je orientační, rodiče-dárci se mohou rozhodnout přispět více i méně

✔ čím více rodiče-dárci přispějí, tím více hodin v podobě dvou učitelů děti získají

✔ pokud nebude vybrána v daném ročníku dostatečná částka, nebude moci být párová výuka ze strany školy zajištěna

✔ párová výuka neslouží k individuální péči o konkrétní děti, ale slouží k intenzivnější výuce – možnosti více probrat či procvičit učivo

 

 

Více k jednotlivým principům najdete v přiloženém souboru.