HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro školní rok 2021/2022

Datum 20.12.2020
HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro školní rok 2021/2022

Seznamte se s časovým postupem pro zajištění finanční podpory párové výuky v jednotlivých ročnících v příštím školním roce 2021/2022.

Vážení rodiče i ostatní,
 
rádi bychom vás informovali o harmonogramu prací přípravy párové výuky pro příští školní rok 2021/2022. Jsme si vědomi toho, že pro řadu rodičů prvňáčků, kteří nemají starší dítě ve škole ve 2. až 9. ročníku, jde o harmonogram nový. Nově se budeme muset všichni obejít bez využití společných třídních schůzek, které jsme využívali k možnosti odevzdání dotazníku (leden) a ke vrácení darovacích smluv (červen).
 
Pokud naopak někteří z vás máte budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím doby po zápisu dětí do školy v květnu 2021, kdy vás spolek se školou pozvou na společnou (opět on-line?) rodičovskou kavárnu k párové výuce.

 

Časový harmonogram je následující:

11. - 25. ledna 2021 - dotazníková anketa

- v týdnu od 11.1.2022 začneme zjišťovat podporu párové výuky:
- každému z vás spolek zašle e-mailem dotazník pro konkrétní ročník vašich dětí, pokud tedy máte více dětí v aktuálním 1. až 3. ročníku, zašleme vám dotazník pro každý ročník zvlášť,
- současně budou stejně jako v minulých letech informace k dotazníkové anketě umístěny na webu školy v červené sekci rodiče - patron - párová výuka (a jednotlivé ročníky)
- budete si moci vybrat, zda vyplněný dotazník odevzdáte spolku elektronicky, nebo ho zanecháte v krabici na recepci ve škole.

12. února 2021 - ukončíme dotazníkovou anketu

konec února 2021 - spolek vyhodnotí a předá škole informaci o počtu dárců a celkové výši darů za každý ročník zvlášť

březen 2021 - škola bude posuzovat své možnosti podle zájmu a celkové výše slíbených finančních darů v jednotlivých ročnících párovou výuku zajišťovat i ve školním roce 2021/2022

konec března 2021 - budeme vás informovat o rozhodnutí školy ohledně konání párové výuky v jednotlivých ročnících v příštím školním roce

přelom dubna a května 2021 - zašleme vám návrh darovací smlouvy (za podmínky pozitivního rozhodnutí školy o zajištění párové výuky v každém ročníku zvlášť)

květen 2021 - uzavřeme darovací smlouvy na párovou výuku v ročnících, ve kterých škola rozhodne párovou výuku zajistit

červen 2021 -  vrátíme vám podepsané darovací smlouvy a spolek bude přijímat finančních dary 

S organizací párovky začínáme v tuto dobu proto, že se spolek i škola snaží práci na společném projektu rodičů a školy organizovat tak, aby i škola měla čas, který potřebuje k zajištění párové výuky v příštím školním roce. 
 
Škola potřebuje získat zájemce o práci párových učitelů a rozvrhnout si případně i část dofinancovávání párové výuky z projektů, do nichž je zapojena. Spolek pak:
- zjišťuje váš zájem o párovou výuku v příštím školním roce a ochotu ji i finančně podpořit,
- vyhodnocuje počet budoucích dárců a předpokládanou výši darů za jednotlivé ročníky
- údaj o počtu dárců  a o celkové výši budoucích darů za každý ročník poskytuje škole k rozhodnutí o pokračování párové výuky,
- vás zpětně informuje o rozhodnutí školy zda párovou výuku v přístím školním roce bude škola zajišťovat
- zajišťuje veškerou agendu darovacích smluv na párovou výuku tak, aby bylo vše připraveno na konci předcházejícího (tj. tohoto) školního roku.
 
V případě organizačních změn vás budeme informovat a potřebné informace i aktualizovat. Věříme proto, že stejně jako v minulých letech proběhne vše opět úspěšně. 
 
Děkujeme Vám za pozornost, důvěru i opětovnou spolupráci.