HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro budoucí druháčky - školní rok 2024/2025

Datum 4.1.2024
HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro budoucí druháčky - školní rok 2024/2025

Seznamte se s časovým postupem pro zajištění finanční podpory párové výuky pro budoucí druháčky v příštím školním roce 2024/2025.

Vážení rodiče i ostatní,

rádi bychom vás informovali o harmonogramu přípravy párovky pro příští školní rok 2024/2025. Jsme si vědomi toho, že pro řadu z vás, kteří nemáte ve škole i starší dítě/děti, jde o harmonogram nový.

Tato “novinka” vzniká proto, že jinak organizujeme párovku pro budoucí prvňáčky a jinak pro děti, které už do školy chodí. Organizace párovky pro budoucí prvňáčky je závislá na zápise dětí do školy, který probíhá každoročně v dubnu. K odevzdání dotazníku využíváme obvykle společných třídních schůzek teď v lednu 2024 (11.1.). Na konci května vám pak v případě, že párovku budou děti mít, vrátíme podepsané darovací smlouvy.

Proto pokud někteří z vás máte budoucího prvňáčka, vyčkejte, prosím, právě do doby po zápisu budoucích prvňáčků do školy. Po něm vás v květnu 2024 spolek se školou pozvou na společnou rodičovskou kavárnu k párové výuce. Dotazníková anketa pro budoucí prvňáčky pak bude probíhat v červnu 2024.

S organizací párovky začínáme v tuto dobu proto, aby i škola měla čas, který potřebuje k zajištění párové výuky jako společného projektu spolku a školy.

Škola potřebuje hlavně:

  • získat zájemce o práci párových učitelů a
  • rozvrhnout si případně i část dofinancovávání párové výuky. 

Spolek pak:

  • zjišťuje váš zájem o párovou výuku v příštím školním roce a ochotu ji i finančně podpořit,
  • vyhodnocuje počet budoucích dárců a předpokládanou výši darů za jednotlivé ročníky
  • připravuje údaj o počtu dárců a o celkové výši budoucích darů za každý ročník pro školu k rozhodnutí o pokračování párové výuky,
  • vás zpětně informuje o rozhodnutí školy zda párovou výuku v příštím školním roce bude škola zajišťovat, či nikoli
  • zajišťuje veškerou agendu darovacích smluv na párovou výuku tak, aby bylo vše připraveno na konci předcházejícího (tj. tohoto) školního roku.

V případě organizačních změn vás budeme informovat a potřebné informace i aktualizovat. Věříme proto, že vše proběhne opět úspěšně jako na jaře a v létě 2023. 

Stejně jako letos bude tedy opět na vás, jestli děti budou mít párovku i příští rok.

Nově s vámi budeme komunikovat na e-mailové adrese parova.vyuka(zavináč)seznam.cz, na tuto adresu se na nás také v případě potřeby obracejte.

Děkujeme vám za pozornost, důvěru i opětovnou spolupráci,

 

spolek Patron ve spolupráci se ZŠ Kunratice  

za projekt párové výuky V. Doležilová

 

Časový harmonogram organizace přípravy párovky pro školní rok 2024/2025 :

Kdy?

Co?

Co se bude dít?

 

 

 

 

 

6. - 22. 1. 2024

 

 

 

 

 

dotazníková

anketa

- všem zašleme e-mailem dotazník pro konkrétní ročník vašich dětí,

- pokud máte více dětí v 1. až 3. ročníku, zašleme vám dotazník pro každý ročník zvlášť
- dotazníky budete mít také připravené i ve třídách na třídních schůzkách, budete si moci vybrat, jestli dotazník odevzdáte elektronicky, nebo ho zanecháte na recepci ve škole

- současně budou informace k dotazníkové anketě umístěny na webu školy v červené sekci rodiče - patron - párová výuka (a jednotlivé ročníky)

 

19. 2. 2024

konec

dotazníkové ankety

 

ukončíme dotazníkovou anketu

 

konec února 2024

vyhodnocení dotazníkové ankety

spolek vyhodnotí a předá škole informaci o počtu dárců a celkové výši darů za každý ročník zvlášť

 

březen 2024

 

rozhodování školy

škola bude posuzovat své možnosti, zájem rodičů a celkové výše slíbených finančních darů v jednotlivých ročnících pro párovku v příštím školním roce

 

konec března 2024 

výsledek rozhodnutí školy

budeme vás informovat o rozhodnutí školy ohledně konání párové výuky v jednotlivých ročnících v příštím školním roce

konec dubna 2024 

distribuce

darovacích smluv

pokud se škola rozhodne, že bude párovku zajišťovat, zašleme vám návrh darovací smlouvy

 

květen 2024

uzavírání

darovacích smluv

v ročnících, ve kterých se škola rozhodne párovou výuku zajistit, uzavřeme darovací smlouvy

 

30. května 2024

vrácení

darovacích smluv

vrátíme vám podepsané darovací smlouvy

červen 2024 

... skoro hotovo

a budeme přijímat finančních dary na párovku