FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2023/2024

Datum 25.1.2024
FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2023/2024

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2023/2024 z darů rodičů druháčků.

Zavedení párové výuky podpořilo 65,9 % rodičů - dárců.

Každá třída druháčků má do konce roku 2023 6 vyučovacích hodin párové výuky týdně. To platí i pro počet hodin v lednu 2024. Od února do června 2024 má každá třída 7,5 hodin párové výuky, protože nedošlo od 1. ledna 2024 k navýšení platů učitelů.

Dne 1. září 2023 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na období září až prosinec 2023. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 36 251 Kč, celkem 145 004 Kč, na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,80818.

Dne 2. ledna 2024 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na dobu leden 2024 na stejný jednorázový dar 36 251 Kč na 6 hod týdně párového vyučovaní v každé třídě 2. ročníku.

Dne 1. února 2024 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na období únor až červen 2024. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši (bude doplněno) Kč, celkem (bude doplněno) Kč, na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek (bude doplněno).

V červnu 2023 dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami mezi nimi a spolkem finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

V červenci 2024 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 2. ročník v celkové výši (bude doplněno) Kč.

Náklady na párovou výuku ve 2. ročníku byly (bude doplněno) Kč, celkový finanční dar škole od spolku z darů rodičů byl (bude doplněno) Kč. Škola tak podpořila párovou výuku pro druháčky částkou minimálně (bude doplněno) Kč.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 doba/jev

výše

součtu darů

na plat

párových učitelů

na správu

projektu

správa projektu v %

uzavření 1. darovací smlouvy

(stav k 31.8.2023)

 

 413 910 Kč

 

 372 910 Kč

 

 41 000 Kč

 

 9,9055 %

31.12.2023

 495 530 Kč

 446 530 Kč

 49 000 Kč

 9,8884 %

30.6.2024 (celkem)

 Kč

 Kč

 Kč

  %

 

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 67,3 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 14,6 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 5,4 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývajících asi 12,7 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.