FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2021/2022

Datum 7.11.2021
FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2021/2022

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2021/2022 z darů rodičů druháčků.

Pokračování párové výuky podpořilo 60,61 % dárců.    

Každá třída 2. ročníku má do konce roku 2021 5 vyučovacích hodin párové výuky týdně.

Finanční dary dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky před začátkem školního roku. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 1. září 2021 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na období září až prosinec 2021. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 39 482 Kč, celkem 157 928 Kč, na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,90909. 

Dne ... .1.2022 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu na období do konce školního roku. Podle ní spolek daroval škole celkem ... Kč, tj. měsíčně ... .

V červenci 2022 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 2. ročník v celkové výši ... Kč.

Náklady na párovou výuku ve 2. ročníku byly ... Kč, škola ji podpořila částkou minimálně ... Kč.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 doba/jev

výše součtu darů

(v Kč)

na plat párových učitelů

(v Kč)

na správu projektu

(v Kč)

správa projektu

(v %)

uzavření 1. darovací smlouvy

(stav k 31.8.2021)

420 140 378 140 42000 9,996 %

31.12.2021

      ... %

uzavření 2. darovací  smlouvy

(stav k  ....1.2022)

     

... %

30.6.2022 (celkem)

 

 

 

... %

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 72,2 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 11,1 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 1,9 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývajících asi 14,8 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.