FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2020/2021

Datum 29.11.2020
FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2020/2021

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2020/2021 z darů rodičů druháčků.

Pokračování párové výuky ve 2. ročníku podpořilo 67,78 % dárců.  

Každá třída 2. ročníku má do konce roku 2020 5,5 vyučovacích hodin párové výuky týdně. 

Finanční dary na párovou výuku spolek přijal z podstatné většiny ještě před zahájením školního roku, především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 2. září 2020 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na období září až prosinec 2020. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 31 271 Kč, celkem 125 084 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,75.

Dne 4. ledna 2021 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu do konce školního roku. Podle ní spolek daroval škole celkem 247 073 Kč (v lednu 32 573 Kč a od února do června každý měsíc finanční dar ve výši 42 900 Kč). 

Od února 2021 došlo v každé třídě 2. ročníku ke zvýšení z 5,5 na 6 hodin, protože zvýšení platů učitelů bylo nižší, než bylo v návrhu státního rozpočtu původně navrženo.  

V červenci 2021 pak spolek provedl dodarování ve výši 34 235 Kč.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 doba/jev výše součtu       darů (v Kč) na plat párových    učitelů (v Kč) na správu projektu (v Kč) správa projektu vyjádřená v %

uzavření 1. darovací smlouvy

(stav k 31.8.2020)

 364 595

 329 595

 35 000  9,599 %
31.12.2020

 398 970

 360 970  38 000  9,524 %

uzavření 2. darovací  smlouvy

(stav k 4.1.2021)

 398 970

 360 970

 38 000  9,524 %
30.6.2021 (celkem)

 463 100

 423 100 

40 000

 8,637 %

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 59 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 25 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 5 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 11 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.