FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2019/2020

Datum 19.10.2019
FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2019/2020

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2019/2020 z darů převážně rodičů druháčků.

Pokračování párové výuky ve 2. ročníku podpořilo 63 % dárců.  

Každá třída 2. ročníku má do konce roku 2019 5 vyučovacích hodin párové výuky. Pokud budou finanční dary i po zvýšení platů učitelů od 1.1.2020 přesahovat dosavadních 5 hodin, škola přistoupí k úpravě počtu hodin.

V průběhu prázdnin dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 21. září 2019 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu do konce kalendářního roku (31.12.2019). Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 31 624 Kč, celkem 126 496 Kč  na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,682. To činí 5,11 hodin v každé třídě 2. ročníku od září do prosince 2019.

Dne 3. ledna 2020 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu do konce školního roku. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 28 100 Kč, celkem 168 600 Kč. 

Informace k počtu hodin párového vyučování od 1. ledna 2020

celková výše finančních darů .......................................................... 323 500,00 Kč

platy za září až prosinec 2019 - 5 hod/každá třída 2. ročníku .......... 105 412,00 Kč    

k využití zbývá ................................................................................. 218 088,00 Kč

1 hodina párové výuky v ročníku od 1. 1. 2020 .................................. 45 485,4545 Kč

počet vyučovacích hodin párové výuky (218 088 : 45 485,4545) .............. 4,79 hod v každé třídě ročníku.

Protože ani s přebytkem 0,11 hod (ve výši platu učitele do 31. 12. 2019) nepřesahuje počet 5 hodin, budou mít děti v každé třídě 2. ročníku i nadále 5 hodin párové výuky týdně. 

 

(V červenci 2020 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 2. ročník ve výši ... Kč).

 

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

 

datum

 

 

okolnost

 

finanční dar na odměnu pedagogům 

 

finanční dar na odměnu vedení projektu

 

finanční dar celkem

 

31.8.2019

 

konec  prázdnin

 

266 425 Kč

 

   8 900 Kč

 

275 325 Kč

 

21.9.2019

 

před uzavřením smlouvy

 do 31.12.2019

 

288 785 Kč

 

 

   9 950 Kč

 

 

298 735 Kč

 31.12.2019

konec účetního/daňového roku

295 615 Kč

10 150 Kč

305 765 Kč

 leden 2020

před uzavření smlouvy

do konce školního roku

295 615 Kč

10 150 Kč

305 765 Kč

 

30.6.2020

 konec šk. roku 2019/2020

     

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 77 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 16 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 5 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 2 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.