FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2018/2019

Datum 17.3.2019

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2018/2019 z darů převážně rodičů druháčků.

Pokračování párové výuky ve 2. ročníku podpořilo 75,9 % dárců. 

Finanční dary na párovou výuku spolek přijal z podstatné většiny ještě před zahájením školního roku, především části finančních darů pak spolek přijímal v průběhu celého školního roku.

Dne 21. září 2018 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí. Podle ní spolek daruval škole každý měsíc finanční dar ve výši 23 300 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,63. To činí přibližně 4,43 hodiny v každé třídě 2. ročníku.

Dne 7. února 2019 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 26 300 Kč.

V červenci 2019 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 2. ročník ve výši 17 000 Kč.

Každá třída 2. ročníku měla 5 vyučovacích hodin párové výuky, rozdíl 0,57 vyučovací hodiny škola finacovala z projektových peněz. Ve školním roce 2018/2019 šlo minimálně o částku ve výši 36 095 Kč, protože v průběhu školního roku došlo k navýšení platů učitelů.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

datum

 

okolnost

 

finanční dar na odměnu pedagogům 

 

finanční dar na odměnu vedení projektu

 

finanční dar celkem

 

31.8.2018

 

konec  prázdnin

 

221 870 Kč 

 

    8 470 Kč

 

230 340 Kč

 

20.9.2018

 

před uzavřením smlouvy

na 1. pololetí

 

233 430 Kč

 

    8 740 Kč 

 

242 170 Kč

 

31.12.2018

 

konec účetního/daňového roku

 

237 080 Kč 

 

   8 880 Kč

 

245 960 Kč

 

únor 2019

 

po uzavření smlouvy

na 2. pololetí

 

248 140 Kč

 

 

   9 350 Kč

 

 

257 490 Kč

 

 

30.6.2019

 

konec šk. roku 2018/2019

                       

265 000 Kč

 

   9 900 Kč

 

274 900 Kč

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 74 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 20 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 2 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 4 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.