FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2021/2022

Datum 5.11.2021
FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2021/2022

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2021/2022 z darů rodičů prvňáčků.

Zavedení párové výuky podpořilo 80,45 % dárců.    

Každá třída 1. ročníku má do konce roku 2021 7 vyučovacích hodin párové výuky týdně.

V průběhu prázdnin dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 1. září 2021 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na období září až prosinec 2021. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 41 456 Kč, celkem 165 824 Kč, na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,95454. 

Dne 3.1.2022 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu na období do konce školního roku. Podle ní spolek daroval škole celkem 282 600 Kč, tj. měsíčně 47 100 Kč.

V červenci 2022 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 1. ročník v celkové výši 40 976 Kč.

Náklady na párovou výuku v 1. ročníku byly 504 466,0909 Kč, škola ji podpořila částkou minimálně 14 766,0909 Kč.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 doba/jev

výše součtu darů

(v Kč)

na plat párových učitelů

(v Kč)

na správu projektu

(v Kč)

správa projektu

(v %)

uzavření 1. darovací smlouvy

(stav k 31.8.2021)

342 755  308 755  34 000  9,919 %

31.12.2021

495 555 446 555 49 000

9,888 %

uzavření 2. darovací  smlouvy

(stav k  3.1.2022)

495 555 446 555 49 000

9,888 %

30.6.2022 (celkem)

542 400

489 400

53 000

9,771 %

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 64,1 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 12,5 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 10,9 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývajících asi 12,5 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.