FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2019/2020

Datum 19.10.2019
FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2019/2020

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2019/2020 z darů převážně rodičů prvňáčků.

V dotazníkové anketě v červnu 2019 podpořilo zavedení párové výuky 64 % potencionálních dárců, darovací smlouvu pak uzavřelo 79 %. Rozdíl je způsoben tím, že se kvůli standardně krátkému času někteří dárci zapojovali až při uzavírání darovacích smluv.    

Každá třída 1. ročníku má 7 vyučovacích hodin párové výuky, rozdíl 0,04 vyučovací hodiny škola finacuje z projektových peněz.

V průběhu prázdnin dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 21. září 2019 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 36 500 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,955. To činí přibližně 6,96 hodin v každé třídě 1. ročníku.

(Dne ... ... 2020 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši ... Kč.)

(V červenci 2019 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 1. ročník ve výši ... Kč.)

(Ve školním roce 2019/2020 podpořila škola párovou výuku v 1. ročníku minimálně ... Kč, protože v průběhu školního roku došlo k navýšení platů učitelů.)

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

   datum

 

                   okolnost

 finanční dar

 na odměnu

 učitelů 

 finanční dar

 na odměnu

 vedení

 projektu

 finanční

 dar

 celkem

 31.8.2019

 konec  prázdnin

 326 200 Kč

    9 260 Kč

335 460 Kč

 20.9.2019

 před uzavřením smlouvy na 1. pololetí

 365 350 Kč 

   10 940 Kč

376 290 Kč

 

31.12.2019

 konec

účetního/daňového

roku

 

 388 700 Kč

 

   10 880 Kč

 

399 580 Kč

 únor 2020

 po uzavření smlouvy

 na 2. pololetí

     

 30.6.2020

 konec šk. roku 2019/2020

     

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 70 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 20 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 4 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývajícícg asi 6 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.