FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2018/2019

Datum 17.3.2019

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2018/2019 z darů převážně rodičů prvňáčků.

V dotazníkové anketě v červnu 2018 podpořilo zavedení párové výuky 79 % potencionálních dárců, darovací smlouvu pak uzavřelo 77 % z nich. Rozdíl je způsoben tím, že některé děti nakonec do školy nenastoupily.   

V průběhu prázdnin pak dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímal v průběhu celého školního roku.

Dne 21. září 2018 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí. Podle ní spolek daruval škole každý měsíc finanční dar ve výši 29 400 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,93. To činí přibližně 6,3 hodiny v každé třídě 1. ročníku.

Dne 7. února 2019 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 42 700 Kč.

V červenci 2019 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 1. ročník ve výši 45 200 Kč.

Každá třída 1. ročníku měla 7 vyučovacích hodin párové výuky, rozdíl 0,7 vyučovací hodiny škola finacovala z projektových peněz. Ve školním roce 2018/2019 šlo minimálně o částku ve výši 15 824 Kč, protože v průběhu školního roku došlo k navýšení platů učitelů.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

 

datum

 

 

okolnost

 

finanční dar na odměnu pedagogům 

 

finanční dar na odměnu vedení projektu

 

finanční dar celkem

 

31.8.2018

 

konec  prázdnin

 

215 925 Kč

 

6 950 Kč

 

222 875 Kč

 

20.9.2018

 

před uzavřením smlouvy

na 1. pololetí

 

294 460 Kč

 

9 510 Kč

 

303 970 Kč

 

31.12.2018

 

konec účetního/daňového roku

 

338 750 Kč

 

  11 220 Kč

 

349 970 Kč

 

únor 2019

 

po uzavření smlouvy

na 2. pololetí

 

360 350 Kč

 

  12 050 Kč

 

372 400 Kč

 

30.6.2019

 

konec šk. roku 2018/2019

                       

405 700 Kč 

 

  13 400 Kč

 

419 100 Kč

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 72 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 18 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 5 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 5 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.