DOTAZNÍKOVÁ ANKETA O PÁROVÉ VÝUCE ve školním roce 2015/2016 - 4. ročník

Datum 12.2.2015
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA O PÁROVÉ VÝUCE ve školním roce 2015/2016 - 4. ročník

Informace o organizaci dotazníkové ankety k párové výuce ve školním roce 2015/2016 pro 4. ročník

Vážení rodiče i všichni ostatní,

     obracíme se na vás s dotazníkovou anketou k párové výuce pro budoucí čtvrťáky v příštím školním roce 2015/2016.

     Jistě jste se právě pozastavili nad skutečností, že vás oslovujeme až nyní a ne na třídních schůzkách celých tříd, které jsme v loňském školním roce využili k uspořádání dotazníkové ankety. Činíme tak proto, že se v letošním školním roce konaly třídní schůzky v první polovině prosince a oslovujeme vás nyní opět individuálně.

     Jak bude organizace sbírky na párovou výuku pro příští školní rok probíhat?

  1. Do konce února bude probíhat dotazníková anketa
  2. Po vyhodnocení ankety v březnu škola rozhodne o tom, zda párová výuka u budoucích čtvrťáků bude či nikoli
  3. V případě pozitivního výsledku vám ve druhé polovině dubna spolek nabídne darovací smlouvy na párovou výuku (současně by se měla konat jarní rodičovská kavárna k párové výuce, na kterou pozveme už i rodiče/ostatní budoucích prvňáčků).
  4. V dubnu a květnu pak budeme uzavírat darovací smlouvy, k jejichž vrácení se bude spolek snažit využít květnové třídní schůzky celých tříd (21.5.2015) stejně jako loni.
  5. Během první poloviny června pak bude spolek na základě uzavřených darovacích smluv přijímat jednotlivé finanční dary tak, abychom měli před koncem školního roku vše hotovo a připraveno na příští školní rok.

      Proto si Vás dovolujeme poprosit o vyplnění přiloženého dotazníku, kterým dáte najevo svůj zájem o párovou výuku u budoucích čtvrťáků a ochotu ji i finančně podpořit. Prosíme o vyplnění a vrácení dotazníku právě proto, že je párová výuka nadstandard, který se poskytuje všem dětem v ročníku a který by nebyl bez vašeho zájmu a finanční podpory vůbec možný. Je proto důležitý nejen celkový výsledek v ročníku, ale názor každého z Vás, který tento výsledek ovlivňuje.

      Předpokládáme, že budete vycházet mj. i z letošních zkušeností 3. ročníku, kdy děti již měly po 2. roce školní docházky upevněné základní školní dovednosti. Na ty navázaly již skutečným učením – využíváním informací k vypořádání se z rozličnými úkoly. Děti si tak od 3. ročníku již „nehrají“, ale skutečně se učí a každá možnost podpory přímo ve výuce jim pomáhá.

      Současně Vás tímto prosíme o slib finanční podpory, který poskytnete, protože podle celkové výše finančních darů (výsledek ankety) se škola následně rozhoduje, zda k realizaci párové výuky přistoupí či nikoli. Škola tak vychází ze slibu, že něco uděláme a je na dodržení slíbeného zcela odkázána. Škola při financování párové výuky využívá ty finanční prostředky, které obdrží od spolku. Předpokládaný rozdíl může škola doplatit z projektových financí, jejichž využití však také plánuje. Naopak škola nemůže a ani nesmí využít na párovou výuku peníze z veřejných rozpočtů, protože ty s párovou výukou ve veřejném školství v České republice nepočítají. Součástí daru je i 200 Kč na zajištění párové výuky ze strany spolku, zvýšení teoreticky průměrné části připadající na jedno dítě je pak způsobeno zvýšením platů všech pedagogických pracovníků a poklesem počtu dětí v ročníku.

     Dotazník můžete spolku předat následujícími způsoby:

     1.     zanecháním na recepci (po vytištění a vyplnění)

     2.     zasláním e-mailem jako scan vytištěného a vyplněného dotazníku

     3.     zasláním e-mailem jako zprávy, kdy u čísel otázek uvedete i odpověď

     Prosíme o vrácení dotazníků nejlépe před začátkem jarních prázdnin, tedy do 20. února 2015. O výsledku a rozhodnutí školy vás budeme opět informovat e-mailem.

 

Děkujeme Vám za pozornost, pochopení a spolupráci,

Kateřina Círová, předsedkyně spolku Patron

Alena Marková, Veronika Doležilová a Oto Potluka, za projekt párové výuky