Dotazníková anketa o párové výuce pro 4. ROČNÍK ve školním roce 2016/2017

Datum 4.7.2019
Dotazníková anketa o párové výuce pro 4. ROČNÍK ve školním roce 2016/2017

V lednu 2016 probíhá dotazníková anketa o párové výuce pro čtvrťáčky ve školním roce 2016/2017. Vše potřebné naleznete níže.

Vážení rodiče i všichni ostatní,

obracíme se na vás s dotazníkovou anketou k párové výuce pro budoucí čtvrťáčky v příštím školním roce 2016/2017.

Z vlastní zkušenosti z minulých let už víte, že s organizací “párovky” začínáme v podstatě na přelomu kalendářních roků. Po dvou letech bychom opět rádi využili k soustředění podstatné části dotazníkové ankety třídní schůzky, které se mají konat 7. ledna 2016.

Rádi bychom vás současně poprosili, abyste vyplnili a odevzdali dotazník v co nejvyšším počtu, protože při rozhodování školy o párové výuce rozhoduje nejen celková výše slíbených finančních prostředků v ročníku Vašeho dítěte/Vašich dětí, ale i počet rodičů v ročníku, kteří mají o “párovku” zájem i v příštím školním roce. Důležitý je proto názor každého z Vás.

 
Dotazníkovou anketu jsme letos zorganizovali následovně:
 
Dotazník můžete vyplnit a odevzdat v průběhu třídních schůzek:
- třídní učitelé budou mít ve třídách připravené formuláře pro budoucí 4. ročník
- vyplněný dotazník prosím odevzdávejte na recepci školy do připravené krabice - “urny”
 
Dotazník můžete vyplnit a předat spolku i mimo třídní schůzky:
- odevzdáním na recepci školy i mimo dobu třídních schůzek - paní recepční mají připravené neprůhledné uzavíratelné desky
- zasláním na e-mailovou adresu veronika.dolezil(zavinac)centrum.cz dotazníku jako scan, nebo jako prostou zprávou s odpověďmi na otázky v dotazníku
 
Dotazník naleznete v příloze tohoto e-mailu. O předání vyplněného dotazníku prosíme nejlépe do 15. ledna 2016, abychom mohli do konce ledna anketu vyhodnotit a předat statistické údaje k rozhodnutí škole.
 
V případě jakékoli potřeby se, prosím, obracejte na spolek prostřednictvím e-mailové adresy: patron.parovavyuka2013(zavinac)zskunratice.cz. Jde o adresu, která zasílá vše obdržené na adresy čtyřech představitelů spolku a rodičů, kteří se o zajistění párové výuky ze strany rodičů starají. 
 

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru a spolupráci,

Kateřina Círová, předsedkyně spolku Patron

Alena Marková, Veronika Doležilová a Oto Potluka, za projekt párové výuky