DOTAZNÍKOVÁ ANKETA K PÁROVÉ VÝUCE ve školním roce 2022/2023 - 1. ročník

Datum 8.6.2022
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA K PÁROVÉ VÝUCE ve školním roce 2022/2023 - 1. ročník

Dotazníková anketa nejen o zájmu o párovou výuku pro budoucí prvňáčky a ochotě ji finančně podpořit, ale i o případných zkušenostech s "párovkou" či očekáváních, která s ní spojujete.

Vážení rodiče i všichni ostatní,

     dne 8. června 2022 se konají třídní schůzky, na kterých budete mít k dispozici dotazník k párové výuce pro budoucí prvňáčky, o jehož vyplnění vás prosíme (viz první příloha). Dotazníkem již tradičně spolek Patron zjišťuje nejen zájem o párovou výuku, ale i ochotu ji v prvním školním roce budoucích prvňáčků finančně podpořit. Stručné shrnutí informací o spolku, párové výuce a jednotlivých krocích pak najdete v prezentaci z třídních schůzek (viz druhá příloha). 

Prosíme vás o vyplnění a odevzdání dotazníku buď přímo na třídních schůzkách, nebo v několika málo následujících dnech, nejlépe do 17. června 2022.

     Dotazník pak můžete:

- nejlépe zanechat na recepci školy - paní recepční mají připravenu na párovou výuku desky,

- nebo jej zaslat jako scan či prostou zprávu obsahující odpovědi na jednotlivé otázky na adresu: patron.parovavyuka2022(zavináč)zskunratice.cz.

     Po ukončení a vyhodnocení dotazníkové ankety škola rozhodne, zda bude párová výuka u budoucích prvňáčků probíhat. Škola bude rozhodovat podle míry zájmu v celém budoucím 1. ročníku a podle celkové výše slibu jednotlivých finančních darů. Proto je důležitý názor každého z vás.

     Pokud škola škola rozhodne o existenci párové výuky u budoucích prvňáčků, spolek nabíne budoucím dárcům darovací smlouvy na konci června 2022.