DOTAZNÍKOVÁ ANKETA K PÁROVÉ VÝUCE ve školním roce 2020/2021 - 1. ročník

Datum 10.6.2020
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA K PÁROVÉ VÝUCE ve školním roce 2020/2021 - 1. ročník

Dotazníková anketa nejen o zájmu o párovou výuku pro budoucí prvňáčky a ochotě ji finančně podpořit, ale i o případných zkušenostech s "párovkou" či očekáváních, která s ní spojujete.

Vážení rodiče i všichni ostatní,

     dne 10. června 2020 se konají třídní schůzky rodičů/ostatních budoucích prvňáčků. Na těchto třídních schůzkách budete mít k dispozici dotazník k párové výuce pro budoucí prvňáčky, o jehož vyplnění vás prosíme. Dotazníkem již tradičně spolek Patron zjišťuje nejen zájem o párovou výuku, ale i ochotu ji v prvním školním roce budoucích prvňáčků finančně podpořit.

Prosíme vás o vyplnění a odevzdání dotazníku buď přímo na třídních schůzkách, nebo v několika málo následujících dnech, nejlépe do 19. června 2020.

     Dotazník pak můžete:

- nejlépe zaslat jako scan/foto či prostou zprávu obsahující odpovědi na jednotlivé otázky na adresu: patron.parovavyuka2020(zavináč)zskunratice.cz,

- nebo jej zanechat na recepci školy - paní recepční mají připravenu na párovou výuku krabici pro vhození,

     Po ukončení a vyhodnocení dotazníkové ankety škola rozhodne, zda bude párová výuka u budoucích prvňáčků probíhat. Škola bude rozhodovat podle míry zájmu v celém budoucím 1. ročníku a podle celkové výše slibu jednotlivých finančních darů. Proto je důležitý názor každého z vás.

     Pokud škola škola rozhodne o existenci párové výuky u budoucích prvňáčků, spolek nabíne budoucím dárcům darovací smlouvy po 26. červnu 2020.       

 

Děkujeme Vám za důvěru i spolupráci,

Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku Patron,

Dagmar Daňková a Veronika Doležilová, členky výkonného výboru spolku,

ve spolupráci se ZŠ Kunratice