DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí DRUHÁČKY ve školním roce 2024/2025

Datum 4.1.2024
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí DRUHÁČKY ve školním roce 2024/2025

V lednu 2024 probíhá dotazníková anketa k párové výuce pro budoucí druháčky ve školním roce 2024/2025. Vše potřebné naleznete níže:

- jak dotazník vyplnit, předat spolku do 22.1.2024

- co je to teoretická výše průměrného daru

a proč se toto vše nevztahuje na budoucí prvňáčky

Vážení rodiče i ostatní,

zahajujeme zjišťování vašeho zájmu o párovou výuku pro budoucí druháčky v příštím školním roce 2024/2025. Proto se na vás obracíme se žádostí o vyplnění dotazníku a jeho předání spolku. Dotazník je v příloze.

Rádi bychom vás současně poprosili, abyste vyplnili a odevzdali dotazník všichni, protože při rozhodování školy o párové výuce na příští školní rok rozhoduje nejen celková výše slíbených peněz v ročníku, ale i počet dárců v ročníku, kteří mají o párovku zájem. Důležitý je proto názor každého z vás.

Hlavním smyslem párovky je podpořit dobré pracovní prostředí všech dětí ve třídách budoucích druháčků, ne individuální práci s každým dítětem. Dobré pracovní prostředí vede i ke kvalitnějším vzdělávacím výsledkům – nejen znalostem, ale i dovednostem/gramotnostem. Tyto jevy jsou předmětem zkoumání OECD, především šetření PISA (o vlastním šetření více zde: https://www.csicr.cz/cz/Mezinarodni-setreni/PISA/O-setreni-PISA. Jeho poslední výsledky za ČR jsou pak dostupné zde: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Narodni-zprava-PISA-2022.

Z informací k harmonogramu přípravy párovky na příští školní rok, nebo pokud máte ve škole i starší dítě/děti, už víte, že se odlišuje organizace sbírky na párovku právě jen pro budoucí prvňáčky tak, jak jste ji se spolkem absolvovali od června do září 2023.

S rodiči, jejichž děti už školu navštěvují, a tedy i s vámi, začínáme s organizací právě na přelomu kalendářních roků. Jestliže máte současně i budoucího prvňáčka:

  • vyčkejte, prosím, opět do doby po zápisu dětí do školy,
  • v květnu vás spolek a škola pozvou na rodičovskou kavárnu s tématem párové výuky,
  • až poté bude spolek organizovat zjišťování zájmu o párovku i pro budoucí prvňáčky.

Formulář v příloze je jen pro budoucí druháčky, pro budoucí třeťáky a čtvrťáky rozesíláme formuláře samostatně. Vyplněný dotazník můžete spolku předat následujícími způsoby: 

  1. e-mailem jako odpověď na tuto zprávu (adresa: parova.vyuka(zavináč)seznam.cz):

- jako prostou zprávu s odpověďmi na otázky v dotazníku

- v docx formátu po vyplnění

- v pdf formátu po vyplnění a označení odpovědí (s využitím symbolů ze základních funkcí) 

Snažte se, prosím, vyhnout fotu nebo scanu dotazníku, jde o velmi objemné soubory. 

  1. nebo odevzdáním na recepci školy – ne třídním učitelům:

Na dotazníky mají paní recepční standardně připravené desky. Formulář dotazníku budete mít k dispozici také ve třídách na třídních schůzkách, které se mají konat 11. ledna 2024.

O předání vyplněného dotazníku prosíme do 22. ledna 2024, abychom mohli anketu vyhodnotit a předat statistické údaje škole k rozhodnutí o párové výuce pro příští školní rok.

Dotazník obsahuje i informaci o teoretické průměrné výši finančního daru. Ta odpovídá situaci, kdy se do finanční podpory zapojíte všichni jako dárci-rodiče dětí v ročníku a děti by současně měly mít polovinu hodin výuky s párovým učitelem.

Jeho výše 13.900 Kč  je dána dvěma vlivy, prvním je zvýšení počtu hodin párového vyučování o 1 hodinu, protože se dětem příští školní rok zvyšuje celkový počet vyučovacích hodin, tím druhým je skutečnost, že po 1. lednu 2024 má dojít ke zvýšení platů učitelů na 130 % průměrného příjmu. To odpovídá zvýšení asi o 20 % oproti současné výši platů učitelů. Teoretická průměrná výše daru je i nadále informativní, jde o vaše rozhodnutí se do financování párovky zapojit a výši daru si zvolit.

V případě jakékoli potřeby se, prosím, obracejte na spolek prostřednictvím e-mailové adresy: parova.vyuka(zavináč)seznam.cz. 

 

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru a spolupráci,

spolek Patron ve spolupráci se ZŠ Kunratice