DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 2. ROČNÍK ve školním roce 2023/2024

Datum 29.12.2022
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 2. ROČNÍK ve školním roce 2023/2024

V lednu 2023 probíhá dotazníková anketa k párové výuce pro budoucí druháčky ve školním roce 2023/2024. Vše potřebné naleznete níže.

Vážení rodiče,

na začátku ledna 2023 zahajujeme dotazníkovou anketu k párové výuce pro budoucí druháčky v příštím školním roce 2023/2024 a obracíme se na vás se žádostí o vyplnění dotazníku a jeho předání spolku.

Rádi bychom vás současně poprosili, abyste vyplnili a odevzdali dotazník všichni, protože při rozhodování školy o párové výuce rozhoduje nejen celková výše slíbených finančních prostředků v ročníku, ale i počet dárců, kteří mají o párovku zájem i v příštím školním roce. Důležitý je proto názor každého z vás.

Hlavním smyslem párovky je podpořit dobré pracovní prostředí všech dětí ve třídách budoucích druháčků (nejde tedy o zcela individuální práci s každým dítětem), které vede i ke kvalitnějším vzdělávacím výsledkům – nejen znalostem, ale i dovednostem/gramotnostem. Tyto jevy jsou předmětem zkoumání OECD, především šetření PISA (o vlastním šetření více zde: https://csicr.testdomain.cz/cz/Mezinarodni-setreni/PISA/O-setreni-OECD-PISA-(Programme-for-International-S). Jeho výsledky za ČR jsou pak dostupné zde: https://csicr.testdomain.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Mezinarodni-setreni-PISA-2018-Narodni-zprava.

Z informací k harmonogramu přípravy párovky na příští školní rok, nebo pokud máte ve škole i starší dítě/děti, už víte, že se odlišuje organizace sbírky na párovku právě jen pro budoucí prvňáčky tak, jak jste ji se spolkem absolvovali od června do září 2022.

S rodiči, jejichž děti už školu navštěvují, a tedy i s vámi, začínáme s organizací právě na přelomu kalendářních roků. Jestliže máte současně i budoucího prvňáčka:

  • vyčkejte, prosím, opět do doby po zápisu dětí do školy,
  • v květnu či v červnu vás spolek a škola pozvou na rodičovskou kavárnu s tématem párové výuky,
  • až poté bude spolek organizovat dotazníkovou anketu k párovce i pro budoucí prvňáčky.

Formulář v příloze je jen pro budoucí druháčky, pro budoucí třeťáky a čtvrťáky rozesíláme formuláře samostatně. Vyplněný dotazník můžete spolku předat následujícími způsoby:

  1. e-mailem jako odpověď na tuto zprávu (adresa: veronika.dolezil(zavinac)gmail.com):

- jako prostou zprávu s odpověďmi na otázky v dotazníku

- v docx formátu po vyplnění

- v pdf formátu po vyplnění a označení odpovědí (s využitím symbolů ze základních funkcí) 

Snažte se, prosím vyhnout fotu nebo scanu dotazníku, jde o velmi objemné soubory. 

  1. nebo odevzdáním na recepci školy – ne třídním učitelům:

Na dotazníky mají paní recepční standardně připravené desky. Formulář dotazníku budete mít k dispozici ve třídách na třídních schůzkách, které se konají v prvním týdnu v lednu 2023.

O předání vyplněného dotazníku prosíme do 20. ledna 2023, abychom mohli anketu vyhodnotit a předat statistické údaje škole k rozhodnutí o párové výuce pro příští školní rok.

Dotazník obsahuje i informaci o teoretické průměrné výši finančního daru. Ta odpovídá stavu, kdy se do finanční podpory zapojíte všichni jako dárci-rodiče dětí v ročníku a děti by současně měly mít polovinu hodin výuky s párovým učitelem. Jeho zvýšení na 10 800 Kč je dáno dvěma vlivy, prvním je zvýšení o 1 hodinu, protože se dětem příští školní rok zvyšuje počet vyučovacích hodin, tím druhým je skutečnost, že od 1. ledna 2024 má dojít ke zvýšení platů učitelů až o 20 % oproti současné výši. A protože podstatná část školního roku 2023/2024 proběhne už v roce 2024, odhadli jsme nárůst nákladů na párovku v celém příštím školním roce 2023/2024 na 15 %. Teoretická průměrná výše daru je i nadále informativní, jde o vaše rozhodnutí se do financování párovky zapojit a výši daru si zvolit.

V případě jakékoli potřeby se, prosím, obracejte na spolek prostřednictvím e-mailové adresy: veronika.dolezil(zavinac)gmail.com.

 

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru a spolupráci,

Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku Patron

Veronika Doležilová, členka výkonného výboru spolku za projekt párové výuky

Jana Maršálková, členka výkonného výboru spolku.

ve spolupráci se ZŠ Kunratice

Soubory ke stažení