DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 2. ROČNÍK ve školním roce 2020/2021

Datum 3.1.2020
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 2. ROČNÍK ve školním roce 2020/2021

V lednu 2020 probíhá dotazníková anketa k párové výuce pro budoucí druháčky ve školním roce 2020/2021. Vše potřebné naleznete níže.

Vážení rodiče a ostatní,

obracíme se na vás s dotazníkovou anketou k párové výuce pro budoucí druháčky v příštím školním roce 2020/2021.

Podle harmonogramu prací na přípravě párové výuky na příští školní rok, nebo pokud máte starší dítě/děti ve 2. až 8. ročníku, už víte, že se odlišuje organizace sbírky na párovou výuku právě jen pro budoucí prvňáčky tak, jak jste ji se spolkem absolvovali od června do září 2019.

S rodiči/ostatními, jejichž děti už školu navštěvují, začínáme s organizací právě na přelomu kalendářních roků. Po dohodě se školou využíváme ke zjištění vašeho zájmu o párovou výuku třídní schůzky, které se mají konat ve čtvrtek 9. ledna 2020.

Jestliže máte i budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím opět doby po zápisu dětí, kdy vás spolek a škola pozvou na rodičovskou kavárnu s tématem párové výuky a až poté bude spolek organizovat dotazníkovou anketu k párovce i pro budoucí prvňáčky.

O změnách, které nás v párovce čekají, jsme vás informovali e-mailem dne 2. ledna 2020. Tyto informace jsou také zveřejněny na webu školy v rodičovské sekci - Patron - Párová výuka - Prvňáčci 2019/2020. Hlavní změna se týká zvýšení počtu hodin párovky vždy na polovinu vyučovacích hodin v ročníku. Tím dochází ke zvýšení potřebných finančních prostředků, čemuž odpovídá i informace o výši teoretického průměrného daru na jedno dítě a školní rok (https://www.zskunratice.cz/rodice/patron-spolek-rodicu/parova-vyuka/organizace-financni-podpory-parove-vyuky/zmeny-v-parove-vyuce-od-skolniho-roku-2020-2021.7532).

Rádi bychom vás současně poprosili, abyste vyplnili a odevzdali dotazník v co nejvyšším počtu, protože při rozhodování školy o párové výuce rozhoduje nejen celková výše slíbených finančních prostředků v ročníku , ale i počet dárců v ročníku, kteří mají o “párovku” zájem i v příštím školním roce. Důležitý je proto názor každého z vás.

Dotazníkovou anketu jsme zorganizovali v podstatě stejně jako v červnu 2019:

Dotazník můžete vyplnit a odevzdat v průběhu třídních schůzek:

- třídní učitelé budou mít ve třídách připravené formuláře pro budoucí 2. ročník, ne pro jiný 

- vyplněný dotazník prosím odevzdávejte na recepci školy, ne třídním učitelkám, paní recepční mají připravené neprůhledné uzavíratelné desky

Dotazník můžete vyplnit a předat spolku i mimo třídní schůzky:

- odevzdáním na recepci školy i mimo dobu třídních schůzek - paní recepční mají připravené neprůhledné uzavíratelné desky

- zasláním na e-mailovou adresu veronika.dolezil(zavinac)gmail.com jako scan/foto dotazníku, nebo jako „pdfsoubor“ s vyznačenými odpověďmi anebo jako prostou zprávu s odpověďmi na otázky v dotazníku.

 

Dotazník naleznete v příloze. O předání vyplněného dotazníku prosíme nejlépe do 20. ledna 2020, abychom mohli do konce ledna anketu vyhodnotit a předat statistické údaje škole k rozhodnutí o párové výuky pro příští školní rok.

 V případě jakékoli potřeby se, prosím, obracejte na spolek prostřednictvím e-mailové adresy: patron.parovavyuka2019(zavinac)zskunratice.cz. Jde o adresu, která zasílá vše obdržené na adresy rodičů, kteří se o zajištění párové výuky ze strany spolku starají. Informace k dotazníkové anketě jsou také umístěny na webu školy v sekci rodiče - spolek Patron - Párová výuka - Prvňáčci 2019/2020.

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru a spolupráci.