DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky pro 1. ročník 2018/2019 - "léto 2018"

Datum 20.10.2018

INFORMACE K ORGANIZACI UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA PÁROVOU VÝUKU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - formuláře smluv, jak smlouvu vyplnit, kam ji dopravit, bankovní spojení (převod finačních darů/jejich částí), vrácení uzavřených smluv. 

Vážení a milí rodiče i ostatní,

 

jménem spolku Patron ve spolupráci se ZŠ Kunratice bychom vás rádi informovali, že na základě vašeho velkého zájmu o párovou výuku, se škola rozhodla ve školním roce 2018/2019 realizovat párovou výuku i pro budoucí prvňáčky. Proto vám spolek nyní zasílá formulář darovacích smluv a pro případ potřeby i podrobnou instrukci k vyplnění smlouvy.

Přiloženou darovací smlouvu můžete vyplnit bez ohledu na to, zda hodláte či nikoli poskytnutý finanční dar uplatnit jako tzv. slevu na dani. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech (vzor „RC“ - rodné číslo a vzor „DIC“), v závislosti na daňových identifikátorech. Přestože se Vám může jevit následující text jako příliš obsáhlý, prosím neobávejte se jej. Je rozdělen do následujících pěti částí:

 

1. Zvolení formuláře smlouvy – volíte pouze ze dvou formulářů, návod na správný výběr vás navede (viz příloha níže),

 

2. Vyplnění smlouvy – volíte si, zda smlouvu vyplníte na počítači, nebo ručně. V případě potřeby vás návod provede všemi „kolonkami“ včetně vysvětlení, jaké informace a kam je třeba doplnit (viz příloha níže),

 

3. Doručení smluv spolku Patron - do školy, kde má Patron formální sídlo:

- 2 výtisky smlouvy prosím vložte do neprůhledné obálky označené “Párová výuka (Mazurová, Doležilová)”

- smlouvy můžete předávat na recepci školy pí. Buršové nebo pí. Szarkové (nikomu jinému na recepci prosím raději ne), paní recepční mají připravenou složku a standardně předávají vše spolku.

- dále můžete smlouvy předávat osobně pí. Vejběrové (mobil: 724 976 994) v době od 2.7. do 13.7. a  od 6.8 a do 31.8. 

- nebo také pí. Lukešové (mobil 723 471 727) v době od 2.7 do 18.7. a od 31.7 do 31.8.

Jedna či druhá od vás smlouvy převezme a předá je spolku. Pokud ponesete smlouvy do školy osobně, doporučujeme se dohodnout telefonicky předem.

- Po celou dobu můžete zasílat smlouvy poštou, prosím zasílejte je na takto nadepsanou adresu:

     Spolek Patron, z.s.

     Lýdie Mazurová (Veronika Doležilová)

     Předškolní 420/5

     148 00 Praha 4 - Kunratice

- Po obdržení bude smlouva zkontrolována, zaevidována, bude doplněno datum - nevyplňujte ho, prosím a podepsána. Poté budeme mít jeden výtisk připravený ke vrácení.

 

4. Praktické informace k převodu finančního daru:

- Jakmile bude smlouva podepsána, budeme vás informovat o datu podpisu a době splatnosti finančního daru - tedy době, do kdy je potřeba finanční dar poskytnout,

Poznamenejte si, prosím, bankovní spojení (číslo účtu: 43-5003550297/0100, SS 222, VS 2018) před odevzdáním smlouvy k podpisu (např. vyfocením do mobilu). Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno Vašeho dítěte / Vašich dětí, tedy v případě dvojčat uveďte jména obou dětí,

- Smlouva říká, že dar/jeho část poskytnete do třiceti dnů od podpisu smlouvy, počítejte proto, prosím, s brzkou platbou.

 

 5. Způsob, jak vám vrátíme jeden podepsaný výtisk smlouvy:

- Smlouvu podepsanou i za spolek Patron bychom si vám dovolili z ryze logistických důvodů vrátit po zahájení školního roku.  Smlouvy vám připravíme do tříd vašich dětí na třídních schůzky.

- Pokud by měl někdo zájem, aby obdržel smlouvu zpět nejlépe ještě před provedením platby, kontaktujte nás prosím na níže uvedené e-mailové adrese, samozřejmě zajistíme standardní doručení poštou či po předchozí domluvě osobní pochůzkou po Kunraticích.

Věříme také, že si s celou věcí poradíte.

Pokud by někdo z Vás neměl formuláře smluv k dispozici nebo cítil potřebu konzultace či nám prostě jen něco sdělit/zeptat se, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím e-mailu: patron.parovavyuka2018(zavinac)zskunratrice.cz.

 

Děkujeme za pozornost, pochopení a rychlou spolupráci.

Za spolek Patron

Lýdie Mazurová, předsedkyně

Alena Marková, Veronika Doležilová

ve spolupráci se ZŠ Kunratice

 

P.S. Z technických důvodů nelze nahrávat přílohy.