Financování párové výuky ve školním roce 2013/2014

Datum 4.8.2014
Financování párové výuky ve školním roce 2013/2014

Průběh a výsledky sbírky na financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2013/2014

Vážení rodiče i ostatní dárci,

     v následujícím přehledu se můžete seznámit s průběhem financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2013/2014.

      Zapojenost rodičů a ostatních do financování párové výuky byla 81,7%.

 

datum

okolnost

finanční dar celkem

31. srpen 2013

konec  prázdnin

120.900 Kč

19. září 2013

uzavření smlouvy na 1. pololetí

185.500 Kč

31. prosinec 2013

konec účetního/daňového roku

                237.000 Kč

13. únor 2014

uzavření smlouvy na 2. pololetí

282.330 Kč

27. červen 2014

konec školního roku 2013/2014

                300.700 Kč

 

     Postupný „přírůstek“ finančních darů byl dán skutečností, že přibližně 55% dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 25% poskytlo dar ve dvou částech (druhá část byla poskytnuta v lednu 2014) asi 10% dárců pak poskytovalo dar ve čtyřech částech (listopad 2013, leden a duben 2014), a zbývajících asi 10% dárců poskytovalo finanční dar v deseti částech až do června 2014.  

     V souladu s darovací smlouvou na 2. pololetí spolek Patron převedl dne 21. července 2014 škole finanční dar ve výši 20.700 Kč. Tím spolek Patron splnil svůj závazek vůči dárcům využít jejich finanční dary na financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2013/2014 a současně splnil svůj závazek škole jako dárce, že daruje veškeré finanční prostředky až do celkové finanční výše 336.156 Kč, tedy částku potřebnou na tzv. superhrubý plat párové učitelky ročníku v tomto školním roce.

     Rozdíl mezi výtěžkem „sbírky“ (300.700 Kč) a potřebnou částkou (336.156 Kč.), tj. částku 35.456 Kč poskytla na párovou výuku v 1. ročníku ve školním roce 2013/2014 škola z finančních prostředků projektu Pomáháme školám k úspěchu, tedy z finančních zdrojů stojících mimo veřejné rozpočty.

 

Děkujeme všem, kteří splinili svůj slib, uzavřeli darovací smlouvu a finanční dar také v souladu s tímto právním závazkem poskytli, za spolupráci a důvěru,

Kateřina Círová, předsedkyně spolku

za projekt sbírky párové výuky: Veronika Doležilová, Alena Marková, Ota Potluka