Financování párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2014/2015

Datum 25.6.2015
Financování párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2014/2015

Informace k financování párové výuky.

Vážení rodiče i ostatní dárci,

v následujícím přehledu se můžete postupně seznamovat s průběhem financování párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2014/2015. Darovací smlouvu uzavřelo 62,65 % z Vás.

Finanční dary/jejich části jste pak poskytli či začali poskytovat v souladu s Vašimi darovacími smlouvami na párovou výuku ještě před letními prázdninami. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu školního roku.

Dne 25. září 2014 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí (viz příloha). Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 22 971 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelek na celkem 0,82 pracovního úvazku. Dne 6. února 2015 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

datum

 

okolnost

finanční dar na odměnu pedagogům

finanční dar na odměnu vedení projektu

finanční dar celkem

31.8.2014

konec  prázdnin

158 030 Kč

8 300 Kč

166 330 Kč

30.9.2014

po uzavření smlouvy na 1. pololetí

163 920 Kč

8 300 Kč

172 220 Kč

31.12.2014

konec účetního/daňového roku

    167 930 Kč

    9 300 Kč

177 230 Kč

6.2.2015

po uzavření smlouvy na 2. pololetí

 172 120 Kč

9 600 Kč 

181 892 Kč

30.6.2015

konec školního roku 2014/2015

   173 700 Kč

   9 600 Kč

183 300 Kč

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 90,3 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 5,7 % dárců poskytuje dar ve dvou částech (druhá část je poskytnuta v lednu 2015) asi 2 % dárců pak poskytuje dar ve čtyřech částech (září/říjen 2014, leden a březen 2015), a zbývající asi 2 % dárců poskytuje finanční dar v deseti částech.

Rozdíl mezi výtěžkem „sbírky“ (173 700 Kč) a potřebnou částkou (275 652 Kč), tj. částku 101 952 Kč poskytuje na párovou výuku ve 3. ročníku ve školním roce 2014/2015 škola z finančních prostředků projektu Pomáháme školám k úspěchu, tedy z finančních zdrojů stojících mimo veřejné rozpočty.

 

Za projekt párové výuky Veronika Doležilová