HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro školní rok 2022/2023

Datum 5.5.2022
HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro školní rok 2022/2023

Seznamte se s časovým postupem pro zajištění finanční podpory párové výuky pro jednotlivé ročníky v příštím školním roce 2022/2023.

Vážení rodiče i ostatní,

rádi bychom vás informovali o harmonogramu prací přípravy párové výuky pro příští školní rok 2022/2023.

Jsme si vědomi toho, že pro řadu rodičů prvňáčků, kteří nemáte starší dítě ve škole, jde o harmonogram nový. Stejně jako loni vše zvládneme bez využití společných třídních schůzek, které jsme využívali k možnosti odevzdání dotazníku (leden) a ke vrácení darovacích smluv (červen).

Pokud naopak někteří z vás máte budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím doby po zápisu dětí do školy v květnu 2022, kdy vás spolek se školou pozvou na společnou (opět on-line?) rodičovskou kavárnu k párové výuce.

 

Časový harmonogram je následující:

kdy?

co?  Co se bude dít ...
10. - 24. 1. 2022 dotazníková anketa

  - všem zašleme e-mailem dotazník pro konkrétní ročník vašich dětí,

  - pokud máte více dětí v 1. až 3. ročníku, zašleme vám dotazník pro každý ročník zvlášť

  - současně budou informace k dotazníkové anketě umístěny na webu školy v   červené sekci rodiče - patron - párová výuka (a jednotlivé ročníky)

  - budete si moci vybrat, jestli dotazník odevzdáte elektronicky, nebo ho zanecháte v krabici na recepci ve škole

11. 2. 2022

konec dotazníkové ankety

ukončíme dotazníkovou anketu
konec února 2022  vyhodnocení dotazníkové ankety vyhodnotíme a předáme škole informaci o počtu dárců a celkové výši darů za každý ročník zvlášť
březen 2022

rozhodování školy

škola bude posuzovat své možnosti, zájem vás rodičů a celkové výše slíbených finančních darů v jednotlivých ročnících pro párovku v příštím školním roce
konec března 2022 

výsledek rozhodnutí školy

budeme vás informovat o rozhodnutí školy ohledně konání párové výuky v jednotlivých ročnících v příštím školním roce

přelom dubna a května 2022 

distribuce darovacích smluv pokud se škola rozhodne, že bude párovku zajišťovat, zašleme vám návrh darovací smlouvy
květen 2022 uzavírání darovacích smluv v ročnících, ve kterých se škola rozhodne párovou výuku zajistit, s vámi uzavřeme darovací smlouvy
červen 2022 ... skoro hotovo vrátíme vám podepsané darovací smlouvy a budeme přijímat finančních dary na párovku

 

S organizací párovky začínáme v tuto dobu proto, že se spolek i škola snaží práci na společném projektu rodičů a školy organizovat tak, aby i škola měla čas, který potřebuje k zajištění párové výuky v příštím školním roce. 

Škola potřebuje získat zájemce o práci párových učitelů a rozvrhnout si případně i část dofinancovávání párové výuky z projektů, do nichž je zapojena. Spolek pak:
- zjišťuje váš zájem o párovou výuku v příštím školním roce a ochotu ji i finančně podpořit,
- vyhodnocuje počet budoucích dárců a předpokládanou výši darů za jednotlivé ročníky
- údaj o počtu dárců  a o celkové výši budoucích darů za každý ročník poskytuje škole k rozhodnutí o pokračování párové výuky,
- vás zpětně informuje o rozhodnutí školy zda párovou výuku v příštím školním roce bude škola zajišťovat
- zajišťuje veškerou agendu darovacích smluv na párovou výuku tak, aby bylo vše připraveno na konci předcházejícího (tj. tohoto) školního roku.

V případě organizačních změn vás budeme informovat a potřebné informace i aktualizovat. Věříme proto, že stejně jako v minulých letech, včetně dvou posledních, proběhne vše opět úspěšně. 

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru i opětovnou spolupráci, spolek Patron