HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro školní rok 2019/2020

Datum 28.12.2018

Seznamte se s časovým postupem pro zajištění finanční podpory párové výuky v jednotlivých ročnících v příštím školním roce 2019/2020.

Vážení rodiče i všichni ostatní,

rádi bychom vás informovali o harmonogramu prací přípravy párové výuky pro příští školní rok 2019/2020.

Jsme si vědomi toho, že především pro rodiče současných prvňáčků, kteří nemají staršího sourozence ve škole ve 2. až 7. ročníku, jde o harmonogram nový. Pokud naopak někteří z vás máte budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím doby po zápisu dětí do školy, kdy vás spolek se školou pozvou na společnou rodičovskou kavárnu k párové výuce.

S organizací párovky začínáme v tuto dobu proto, že se spolek snaží práci na společném projektu rodičů a školy organizovat tak, aby i škola měla čas, který potřebuje k zajištění párové výuky v příštím školním roce. Škola potřebuje především získat zájemce o práci párových učitelů a rozvrhnout si případně i část financování párové výuky z projektů, do nichž je zapojena. Spolek pak:
- zjišťuje váš zájem o párovou výuku v příštím školním roce a ochotu ji i finančně podpořit,
- vyhodnocuje počet budoucích dárců a předpokládanou výši darů za jednotlivé ročníky
- údaj o počtu dárců  a o celkové výši budoucích darů za každý ročník poskytuje škole k rozhodnutí o pokračování párové výuky,
- vás zpětně informuje o rozhodnutí školy a
- zajišťuje veškerou agendu darovacích smluv na párovou výuku, včetně skutečného zajištění darů na účtu spolku tak, aby bylo vše připraveno na konci předcházejícího (tohoto) školního roku.

 

Časový harmonogram by měl být proto následující:

8. ledna 2019 - zjišťování podpory párové výuky v průběhu třídních schůzek (“dotazníkem”)
- třídní učitelé budou mít ve třídách k dispozici dotazníky jen pro ročník třídy, ne už dotazníky pro nižší či vyšší ročník
- informace k dotazníkové anketě budou ještě před třídními schůzkami umístěny na webu školy v červené sekci rodiče - patron - párová výuka
- budete si moci vybrat, zda vyplněný dotazník odevzdáte spolku předem, na třídních schůzkách, nebo během následujících dnů

9. února 2019 - ukončení dotazníkové ankety

konec února 2019 - vyhodnocení a předání informací škole o počtu dárců a výši daru za každý ročník zvlášť

březen 2019 - posouzení možností školy podle zájmu a celkové výše slíbených finančních darů v jednotlivých ročnících párovou výuku zajišťovat i v příštím školním roce

konec března 2019 - informování rodičů o rozhodnutí školy ohledně konání párové výuky v jednotlivých ročnících

konec dubna 2019 - zaslání návrhů darovací smlouvy (za podmínky pozitivního rozhodnutí školy o zajištění párové výuky v každém ročníku zvlášť)

květen 2019 - uzavírání darovacích smluv v ročnících, ve kterých škola rozhodne párovou výuku zajistit (za podmínky pozitivního rozhodnutí školy o zajištění párové výuky v každém ročníku zvlášť)

6. června 2019 - vrácení podepsané smlouvy dárcům na třídních schůzkách (prostřednictvím třídních učitelů), či podle zájmu dárců i jinak

červen 2019 - přijímání darů spolkem

 Jde o harmonogram, který je v podstatě shodný s loňským, v případě změn vás budeme informovat a potřebné informace i aktualizovat. Věříme proto, že stejně jako v minulých letech proběhne vše opět úspěšně. 

 

Za spolek Patron ve spolupráci se ZŠ Kunratice

Veronika Doležilová, členka výkonného výboru