Uzavírání darovacích smluv na párovou výuku pro budoucí 1. ročník 2017/2018 - "léto 2017"

Datum 26.11.2017
Uzavírání darovacích smluv na párovou výuku pro budoucí 1. ročník 2017/2018 - "léto 2017"

INFORMACE K ORGANIZACI UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA PÁROVOU VÝUKU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - formuláře smluv, jak smlouvu vyplnit, kam ji dopravit, bankovní spojení (převod finačních darů/jejich částí), vrácení uzavřených smluv. 

Vážení a milí rodiče i ostatní,
 
    jménem spolku Patron ve spolupráci se ZŠ Kunratice bychom vás rádi informovali, že na základě vašeho velkého zájmu o párovou výuku, se škola rozhodla ve školním roce 2017/2018 realizovat párovou výuku i pro budoucí prvňáčky.  
 
Přiloženou smlouvu můžete vyplnit bez ohledu na to, zda hodláte či nikoli poskytnutý finanční dar uplatnit jako tzv. slevu na dani. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech (vzor „RC“ - rodné číslo a vzor „DIC“), v závislosti na daňových identifikátorech. Přestože se Vám může jevit následující text jako příliš obsáhlý, prosím neobávejte se jej. Je rozdělen do následujících pěti částí:
 
1. Zvolení formuláře smlouvy – volíte pouze ze dvou formulářů, návod na správný výběr vás navede (viz příloha níže),
 
2. Vyplnění smlouvy – volíte si, zda smlouvu vyplníte na počítači, nebo ručně. V případě potřeby vás návod provede všemi „kolonkami“ včetně vysvětlení, jaké informace a kam je třeba doplnit (viz příloha níže),
 
3. Doručení smluv spolku Patron - do školy, kde má Patron formální sídlo:
- 2 výtisky smlouvy prosím vložte do neprůhledné obálky označené “Párová výuka (Mazurová, Doležilová)”
- do 30.6. můžete smlouvy předávat paní rečepční, má připravenou složku a standardně je předává spolku.
- od 3.7. do 17.7., od 31.7. do 4.8 a od 21.8. do 1.9. můžete předat smlouvy osobně pí. Vejběrové (mobil: 724 976 994), která od vás smlouvy převezme a předá je spolku.
- od 10.7. do konce prázdnin můžete smlouvy předávat také pí. Lukešové (mobil 723 471 727)
- v době od 18.7 do 28.7. a od 7.8 do 18.8. je současně potřeba sledovat web školy, kdy a kdo je ve škole přítomen. Pokud ponesete smlouvu do školy osobně, doporučujeme se dohodnout telefonicky předem na recepci (tel. 261 097 211). Přímo na dveřích školy pak bývá obvykle vyvěšeno telefonní číslo pracovníka školy, který “má službu”.
- Po celou dobu můžete zasílat smlouvy poštou, prosím zasílejte je na takto nadepsanou adresu:
     Spolek Patron, z.s.
     Lýdie Mazurová (Veronika Doležilová)
     Předškolní 420/5
     148 00 Praha 4 - Kunratice
- Po obdržení bude smlouva zkontrolována, zaevidována, bude doplněno datum - nevyplňujte ho, prosím a podepsána. Poté budeme mít jeden výtisk připravený ke vrácení.
 
4. Praktické informace k převodu finančního daru:
- Jakmile bude smlouva podepsána, budeme vás informovat o datu podpisu a době splatnosti finančního daru - tedy době, kdy je potřeba finanční dar poskytnout,
Poznamenejte si, prosím, bankovní spojení (číslo účtu: 43-5003550297/0100, SS 222, VS 2017) před odevzdáním smlouvy k podpisu (např. vyfocením do mobilu). Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno Vašeho dítěte / Vašich dětí, tedy v případě dvojčat uveďte jména obou dětí,
- Smlouva říká, že dar/jeho část poskytnete do třiceti dnů od podpisu smlouvy, počítejte proto, prosím, s brzkou platbou.
 
 5. Způsob, jak vám vrátíme jeden podepsaný výtisk smlouvy:
- Smlouvu podepsanou i za spolek Patron bychom si vám dovolili z ryze logistických důvodů vrátit po zahájení školního roku. První týden od pondělí do čtvrtku bude možné si smlouvu vyzvednout osobně kolem 8:00 u stolečků za recepcí školy. Následně vám slouvy připravíme do tříd vašich dětí na třídních schůzky přibližně v polovině září.
- Pokud by měl někdo zájem, aby obdržel smlouvu zpět nejlépe ještě před provedením platby, kontaktujte nás prosím na níže uvedené e-mailové adrese, samozřejmě zajistíme standardní doručení poštou či po předchozí domluvě osobní pochůzkou po Kunraticích.
 
    Věříme také, že si s celou věcí poradíte. Pokud by někdo z Vás cítil potřebu konzultace, či nám prostě jen něco sdělit/zeptat se, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím e-mailu: patron.parovavyuka2017(zavinac)zskunratice.cz.
 
     Děkujeme za pozornost a pochopení.
 
Za spolek Patron
Lýdie Mazurová, předsedkyně
Alena Marková, Veronika Doležilová
ve spolupráci se ZŠ Kunratice