Financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2017/2018

Datum 20.10.2018

V následujícím přehledu se můžete seznámit s financováním párové výuky v 1. ročníku školního roku 2017/2018 z darů převázně rodičů prvňáčků.

Následující přehled umožňuje se postupně seznamovat s průběhem financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2017/2018.

V dotazníkové anketě v červnu 2017 podpořilo zavedení párové výuky 74 % potencionálních dárců, darovací smlouvu pak uzavřelo 72 % z rodičů budoucích prvňáčků. Rozdíl je způsoben tím, že některé děti nakonec do školy nenastoupily a naopak několik dětí přibylo ještě v průběhu prázdnin.  

V průběhu prázdnin pak dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu školního roku.

Dne 21. září 2017 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 24 200 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,83. To činí přibližně 6,08 hodin v každé třídě 1. ročníku.

Dne 22. února 2018 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 32 000 Kč.

Dne ... července 2018 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 1. ročník ve výši ... Kč.

 

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

datum

 

okolnost

 

finanční dar na odměnu pedagogům 

 

finanční dar na odměnu vedení projektu

 

finanční dar celkem

 

31.8.2017

 

konec  prázdnin

 

205 300 Kč

 

    6 890 Kč

 

 

212 290 Kč

 

21.9.2017

 

před uzavřením smlouvy

na 1. pololetí

 

242 350 Kč 

 

   8 730 Kč

 

 

251 080 Kč 

 

31.12.2017

 

konec účetního/daňového roku

 

277 150 Kč 

 

  10 500 Kč

 

287 650 Kč 

 

únor 2018

 

po uzavření smlouvy

na 2. pololetí

 

285 650 Kč 

 

  10 890 Kč

 

296 540 Kč

 

30.6.2018

 

konec šk. roku 2017/2018

                       

 

   

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 81 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 14 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 2 % dárců poskytují dar ve čtyřech částech a zbývající asi 3 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.