Dar 300 Kč na OBECNOU ČINNOST spolku Patron NESOUVISÍ S PÁROVOU VÝUKOU

Datum 28.11.2021

Vysvětlení rozdílu mezi darem na obecnou činnost spolku Patron a financováním párové výuky prostřednictvím spolku.

 

Vážení a milí rodiče,

na přelomu října a listopadu jste obdrželi informace o školním a třídním fondu “Rodiče, děkujeme za spolupráci”. Jde o věc, kterou už známe minimálně z minulého a předminulého školního roku.

Aby spolek předešel nedorozumění o smyslu tohoto dokumentu, upřesňujeme, že obsahem jsou informace o potřebě peněžních prostředků na školou vyjmenované pracovní materiály a pomůcky pro děti.

Jako jedna z položek je uveden i dobrovolný dar ve výši 300 Kč na veškerou činnost spolku Patron, která nijak nesouvisí s největším projektem spolku – s párovou výukou.

Tím, že je spolek “rodičovskou” organizací, úzce spolupracuje se školou v celé řadě dalších - obvyklejších aktivit. K těm nejčastějším aktivitám spolku přitom patří:

-  zajišťování cen do nejrůznějších školních soutěží (např. literární, fotografické)

-  nákup knih do školní knihovny pro děti všech věkových kategorií

-   financování malých projektů jednotlivých tříd (např. příprava divadelního představení)

-   mikulášský program pro všechny děti, od prvňáčků až po deváťáky

-  pořádání zahradní slavnosti

-   zajištění programu a upomínek na stěžejní momenty dětí ve škole – pasování prvňáčků na čtenáře na konci 1. ročníku, upomínkové dárky pro páťáky při přestupu na druhý stupeň a pro deváťáky při ukončení školy.

Jde tedy o aktivity, které slouží všem dětem z celé školy. A právě na tyto aktivity je používán tento třísetkorunový finanční dar. Samozřejmě, jde o dar dobrovolný a je na vás, zda jej zahrnete do platby “školního fondu" či nikoli. Škola jej podle výše platby „školního fondu“ následně přeúčtovává spolku. Takto je dar popsán v dokumentu i na na webu školy (http://www.zskunratice.cz/zaci/skolni-fond/rodice-dekujeme-za-spolupraci-11461).

Naprostá většina z vás se i letos zapojila do financování párové výuky. “Párovka” je však společný projekt spolku a školy, kterou využívají pouze děti v jednotlivých ročnících, konkrétně 1. až 3. ročníku. Jde také o aktivitu, která je pro všechny zúčastněné finančně významně náročnější, než ony obvyklejší činnosti rodičovských organizací. Projekt „párovka“ tak pouze využívá ke své existenci právní subjektivity spolku, včetně účtu, protože by jinak nebylo možné darovací smlouvy s kým uzavírat a přes účet spolku i financovat. Proto je i financování párové výuky v jednotlivých ročnících zcela odděleno od ostatního hospodaření spolku.

Navíc, na rozdíl od tohoto třísetkorunového obecného daru, musí spolek při „párovce“ vaše finanční dary použít v souladu s jednotlivými darovacími smlouvami - tedy jen na poskytnutí škole na tzv. superhrubé platy párových učitelek a odměnu za vedení projektu. Na druhé straně současně spolek nemůže použít peníze z dobrovolných darů na párovku, protože neslouží obecně všem dětem, ale jen dětem z jednotlivých ročníků s párovou výukou.

Děkujeme vám za pozornost a věříme, že toto vysvětlení pomohlo vyjasnit vztah mezi „párovkou“ a spolkem, stejně jako mezi financováním “párovky" a financováním ostatních celoškolních aktivit spolku pro všechny děti.