Zápis z třídní schůzky

Publikoval Tomáš Titěra
Datum 7.1.2021
Zápis z třídní schůzky

Milí rodiče, 

děkujeme, že jste se připojili na třídní schůzku v hojném počtu. 

Pokud Vám to okolnosti neumožnily, nebo Vám nějaké informace unikly, přikládáme prezentaci, kterou jsme společně procházeli. 

 

Odpovědi na Vámi položené otázky:

 

Občas se stává, že jsou zadávány úkoly, které vyžadují tisk materiálů, s příliš krátkým termínem splnění. Není v našich silách je zavčas vytisknout. Týká se to zejména přírodopisu nebo matematiky. 

Informaci předáme oběma paní učitelkám s prosbou, ať zadávají úkoly, které ideálně tisk nevyžadují. 

Je letos v plánu opakovat zájezd do Banátu? 

Pokud to epidemiologické podmínky umožní, jsme tomu jistě nakloněni, ale zatím tomu mnoho nenasvědčuje...

 

Děkujeme Vám za spolupráci a za podporu, věříme, že příště se již setkáme v lepších časech. 

 

Třídní učitelé Tom a Tomáš

Soubory ke stažení