Zahajovací třídní schůzky

Publikoval Vít Beran
Datum 10.9.2017
Zahajovací třídní schůzky

Zveme všechny rodiče žáků naší školy na zahajovací třídní schůzky, která se konají ve čtvrtek 7.9.2017 od 17:30 hodin na I. stupni a od 18:15 hodin na II. stupni v kmenových třídách.

Účast rodičů je důležitá! Těšíme se na Vás. Třídní učitelé a vedení školy.