Letáky - Přímá a nepřímá úměrnost

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 8.4.2020

Nech se inspirovat prací spolužáků ( pozor na graf nepřímé úměrnosti)