Jak jsme stavěli budku

Publikoval Vít Beran
Datum 20.3.2016
Jak jsme stavěli budku

Naši Gloubáci zahájili letošní měření slavnostním otevřením nové meteorologické budky. A protože to byla velká sláva, vše zdokumentovali a poslali do TEREZY. Podívejte se, jak to dopadlo.

Naši Terezáčtí supervizoři vše popisují takto:

Již během GLOBE Games jsme si všimli toho, že meteorologická budka na zahradě ZŠ Kunratice má své nejlepší roky za sebou a bylo by dobré ji opravit nebo nahradit novou. Bylo nám hned jasné, co tato škola dostane jako poděkování za perfektní organizaci celé akce.

Ani stará budka však nepřijde vniveč. Školní GLOBE koordinátor Honza Mazůrek přes prázdniny budku opravil a instaloval s maketami měřících přístrojů na chodbu školy. - Každý se tak může seznámit s tím, co že to na té školní zahradě vlastně stojí za podivnou věc a může si i nanečisto vyzkoušet každodenní práci žáků z GLOBE týmu. Skvělý nápad, jak GLOBE na škole zviditelnit, co myslíte?

Protože instalace nové budky byla akce, která v žácích zanechala dojem, zaslali nám o tom fotopříběh, který nás pobavil a udělal nám radost. Snad vás pobaví stejně jako nás.

Rozklikněte si fotogalerii i s popiskami vlevo a posuďte sami :-)

Pro novou budku jsme použili nohu z té staré, protože jsme Ekoškola. - Naštěstí byla delší, takže po odřezání nahnilých kousků máme krásnou zdravou. - Dvakrát měř, jednou řež. Vytunili jsme střechu proti dešti. - Vytunili jsme střechu proti dešti. - Pořádek na odloučeném pracovišti NASA je základ. - Ještě srážkoměr. - Takhle nějak nosí budku africké Globe školy. - Gloubák si musí svůj kříž nést sám. - Každý správný Gloubák by měl za svůj život zasadit budku, spatřit Secchiho disk a vypustit srážkoměr (popřípadě šmírovat holky tubulárním densitometrem). - Každý správný Gloubák by měl za svůj život zasadit budku, spatřit Secchiho disk a vypustit srážkoměr (popřípadě šmírovat holky tubulárním densitometrem). - Každý správný Gloubák by měl za svůj život zasadit budku, spatřit Secchiho disk a vypustit srážkoměr (popřípadě šmírovat holky tubulárním densitometrem). - Slavnostní přestřižení pásky naší nové Meteorologické budky.