O "ŠABLONÁCH" OP VVV I.

Publikoval Vít Beran
Datum 1.10.2018
O "ŠABLONÁCH" OP VVV I.

Název projektu: Podpora inkluze, čtenářské gramotnosti a zvýšení personálních kapacit pro ZŠ Kunratice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001164
Datum realizace: 1. 9. 2016 až 31. 8. 2018

Cíle projektu:

- Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem skrze školní poradenské pracoviště.
- Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.
- Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze a polytechnické výchovy, resp. rozvoj pedagogických dovedností prostřednictvím realizace tandemové výuky vč. společné přípravy a zpětné vazby dvojic pedagogů.

Aktivity projektu:

- Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami skrze školního psychologa v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 24 měsíců, zajišťuje Mgr. Mgr. Kostadin Petrov Panushev (do 31. 12. 2016) a PhDr. Kateřina Fořtová (od 1. 1. 2017) v rámci ŠPP.
- Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami skrze speciálního pedagoga v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 24 měsíců, zajišťuje Mgr. Olga Drbalová v rámci ŠPP.
- Realizace čtenářských klubů pro žáky v rozsahu celkem 4 běhů po min. 16 sezeních (jedno sezení v dálce 90 minut), zodpovědná osoba a vedoucí klubu Mgr. Bc. Anna Rambousková.
- Celkem 30 pedagogů (15 dvojic) zrealizuje tandemovou výuku v období pěti po sobě jdoucích měsíců, v celkovém rozsahu min. 10 odučených hodin v tandemu pro každého pedagoga a dalších 10 hodin společné přípravy a zpětné vazby.
- Celkem 30 pedagogů se zúčastní DVPP v oblasti inkluze v rozsahu 8 hodin vzdělávání na účastníka.

Výstupy a závěrečná informace projektu:

Informace o výstupech a shrnutí projektu bude zveřejněno na konci projektu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Podpora inkluze, čtenářské gramotnosti a zvýšení personálních kapacit pro ZŠ Kunratice

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001164
Datum realizace: 1. 9. 2016 až 31. 8. 2018