Sborník - Náš první rok v dílně psaní

Datum 23.10.2018
Sborník - Náš první rok v dílně psaní

Se žáky osmé třídy sestavila paní učitelka Pavlína Rosická první společný sborník tvořený pracemi, které vznikly vloni na dílnách psaní v sedmém ročníku.

Psaní i čtení Vám otvírají dveře do jiných světů – a při psaní si ten svět tvoříte celý sami, nikdo Vám ho nemůže nijak formovat ani narušovat. Přejeme Vám příjemné čtení ... žáci a Pavlína Rosická

Co je dílna psaní?

Všichni už velmi dobře známe dílny čtení. Většina z nás je zvyklá na dílny čtení už od první třídy. Na hodinách čteme knížky dle vlastního výběru, četbu různými způsoby sdílíme, sledujeme svůj čtenářský pokrok…
Dílna psaní však pro nás byla loni novou záležitostí. A to i přes to, že dílna čtení a dílna psaní by vlastně měly kráčet ruku v ruce – čtení a psaní jsou totiž kamarádi a potvrzuje se nám to téměř na každé hodině. Všímáme si, že zkušenější čtenáři a pisatelé mají menší problémy s plněním různých typů úkolů a obecně se jim ve škole více daří.

Jak vypadá dílna psaní (oproti klasické výuce slohu)?

1) Téma – žáci si volí své téma volí samostatně, dobrovolně… 
Na začátku hodiny probíhá společný či individuální brainstorming, kdy společně přemýšlíme, o čem bychom mohli psát – to některým z nás pomáhá, ale někteří z nás už chodí do hodiny s vybraným tématem – něčím, co nás pálí, z čeho se chceme vypsat.
2) Forma – při každém psaní si stanovujeme tzv. TAZ (Téma – Adresát – Záměr). Víme, že abychom byli při psaní úspěšní, musíme mimo jiné přemýšlet o záměru – proč píšeme? Co tím vlastně chceme říct?
3) Průběh DP – průběh dílny psaní je daný:
• Přemýšlím o námětech
• Rozpracovávám téma
• Píšu nanečisto
• Čtu spolužákovi, konzultuji + kontroluji pravopis
• Píšu načisto
• Čtu nahlas (pokud chci)
4) Četnost – DP by ideálně měla probíhat každý den. Bohužel nemáme na druhém stupni tolik času. Na začátek jsme zařadili dílnu psaní 1x za 14 dní a budeme doufat, že pro příští roky se nám podaří nalézt času více.
5) Hodnocení – paní učitelka vždy hodnotí práci dvěma známkami, jednou pro stylistiku, druhou pro gramatiku. Obojí máme možnost značně vylepšit při společných konzultacích.

OBSAH:

• Bauerová Agáta: První rodina • Beneš Viktor: Shark camp • Čermák Vojtěch: Strašidelná dýně • Drahokoupil Jan: Mé oblíbené místo • Dundrová Ema: Matějská pouť s kamarádkami • Fáčková Barbora: Halloween a dušičky • Horváth Julius: Jaro • Fíla Karel: Neobyčejný zápas • Fleissigová Natálie: Ohlédnutí za láskou s velkým L • Janečková Veronika: Valentýn • Jirát Adam: Ukradené lyže • Loose Katarina: Valentýn • Maialehová Nora: Letní tábor • Nedvědová Kitty: Jarní prázdniny ve Francii • Nekvasilová Adéla: Čteme si navzájem • Novotná Denisa: Oslava Halloweenu • Ronová Zuzana: Podzimní nálada • Škarka Oliver: Podzimní příhoda • Mai Anh Que Vanessa: Co dělám na Valentýna • Vítek Michal: Podzim • Vokurková Alena: Jak přežít Valentýna • Wysogladová Anežka: Vysněná sestra