Krev znamená život - Oběhová soustava

Publikoval Vít Beran, Jakub Holec
Datum 27.2.2021
Krev znamená život - Oběhová soustava

Funkcí oběhové soustavy je zajišťovat oběh krve, slouží zejména k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev. Síla, která způsobuje pohyb krve, je u všech obratlovců, tedy i u lidí, vytvářena stahy srdce, které je hlavní částí oběhové soustavy. Krev se pohybuje cévami v uzavřené soustavě. Pro imunitu je významný i mízní systém.

 Oběhová soustava - opora - Krev a krevní skupiny - odborná konference - Srdce - Mízní soustava - Model srdce

Oběhová soustava - opora

Podpora v učebnici strana 64 až 66. Pracovní sešit strana 39, 40 a 41 a ve Škole s nadhledem procvičuj: Krevní skupiny: 482 039 - Oběhová soustava a srdce: 482 040 - Mízní soustava: 482 041. Obrázky v učebnici a pracovním sešitě jsou i ve 3D. Stáhni si aplikaci (OS android) do telefonu či tabletu - návod na deskách učebnice. Čekají nás 4 hodiny práce. Na konci druhé a čtvrté VH budete dokládt co jste se již naučili, jak o učeném přemýšlíte, jak se Vám učení a práce ve skupně daří.

Krev a krevní skupiny - odborná konference

V tomto projektu budeme rozvíjet oborové čtenářství a čtení s porozuměním a dovednosti klíčových kompetencí vedoucích ke spolupráci v týmu a učení. Například se zaměříme na přenesení získaných informací, aktivní naslouchání... Podobně jsme pracovali v lekcích o kostře a svalech.

Otázky k našemu učení:
 • Co nám pomáhá při čtení s porozuměním?
 • Jak si poradíme s delším textem?
 • Co mi pomáhá, když slyším/vidím prezentaci a mám si z ní co nejvíce zapamatovat?
 • Jak je naformulovaná otázka směřující k podstatě věci?
 • Co všechno by mohlo být v dobré tiskové zprávě?
 • Jak budeme pracovat ve skupině?
Připravte si psací potřeby. Budeme pracovat s texty a budete si dělat poznámky. Budeme se dělit do skupin, ve kterých budeme pracovat s texty, připravovat prezentace, spolupracovat. Dnes budeme pracovat na Padletu. Budeme pracovat dvě vyučovací hodiny. Pracujte efektivně. Rozdělte si práci. Hlídejte si čas. Věříme, že si stihnete dokončit své prezentace v první hodině. Novináři a reportéři Vás mohu navštívit ve vašich místnostech ... musí respektovat, že Vás nesmí rušit v práci. Novináři zachycují nejen odborné informace ale i pracovní atmosféru a redaktoři TELErána se seznámí s tím, kdo bude reprezentovat skupinu odborníků ve vysílání a budou mu klást otázky.

Videa:

Srdce - Neúnavná srdeční pumpa

Podpora vučebnicistrana 67 až 68.Pracovní sešitstrana 41 a ve Škole s nadhledem procvičuj: Oběhová soustava a srdce: 482 040.

Čeká nás anatomie srdce. Pro zvládnutí anatomie budeme pracovat po společném úvodu v malých skupinách s učebnicí, pracovním sešitem, videem, modely a schématy. Prostudujte si i 3D modely Srdce (3D model) - Fred (fraus.cz) a Řez srdcem (3D model) - Fred (fraus.cz). Při vyplňování pracovních listů - strana 39, 40 - Vám pomohou cvičení ve Škole s nadhledem - Oběhová soustava a srdce: 482 040. Cílem našeho učení bude vysvětlit funkci a činnost srdce a oběhové soustavy. Až si projdeme dýchycí soustavu, tak nás čeká laborka, a to co se nyní učíme budeme potřebovat. 

Seznamte se prosím: Proudění krve srdcem - oběhová soustava - pro ZŠ - YouTube (2:45 minuty) anatomie ještě jednou Srdce (grafika) - Bing video (2:14 minuty) a činnost srdce a jeho ozvy 3d stimulation of the heart - Bing video (0:42 minuty).

DÚ na pondělí:

 1. Opět budeme sestavovat model. Tentokrát díky tomu zjistíme, jak funguju srdce. Budeme k tomu potřebovat jen několik v domácnosti celkem běžných věcí. NÁVOD + instuktážní VIDEO v angličtině. Jak se Vám pokus podařil můžete natočit na krátké video.
  Druhou možností je vytvořit krátké video, ve kterém představíte tok krve při průchodu jednotlivými srdečními dutinami. Video můžete pojmout také jako animaci seskládanou z dílčích snímků (,,stop motion" animace), inspirovat se můžete například videem ZDE.
 2. Vyplněné pracovní listy - strana 39, 40 - odevudejte do zadání v Microsoft Teams.

Mízní soustava - Boj s vetřelci v těle

Podpora v učebnici strana 69 až 71.
Pracovní sešit strana 41 a ve Škole s nadhledem procvičuj: Mízní soustava: 482 041.

Začneme ve společně a následně se rozdělíme na cca 15 minut do 8 skupin. V druhé části hodiny opět budeme společně.

Cíle: Dnes nás bude zajímat vše o boji našeho těla s infekcí. Tentokrát nepracujeme s textem, ale s videem, kteréí nám slouží jako zdroj informací a opět se zaměříme na spolupráci ve skupině.

Jaký bude Váš úkol?
Máte napsat krátkou výstižnou "anotaci" ke shlédnutému videu.

Pracujte podle osnovy:

 • Video pojednává o ...
 • Podrobně popisuje ...
 • V návaznosti na probíranou problematiku, byly ve videu použity pojmy/klíčová slova:
 • Otázka, která vystihuje video:

Jak postupovat? 

 1. přejděte do společné místnosti, domluvte se jak budete pracovat, určete si čas na shlédnutí a kdy se sejdete v místnosti - ZŮSTAŇTE V MÍSTNOSTI - jen si při promítání vypněte mikrofon!!!!;
 2. připravte si papír a tužku, každý si samostatně promítněte video, v průběhu promítání si dělejte poznámky;
 3. sejdete se ve své místnosti a společně napište krátkou anotaci;
 4. v určený čas se sejdeme opět v celé třídě (na práci máme15 minut).
Rozdělení bude v Microsoft Teams ... náhodně ... do 8-mi skupin.
 1. BÍLÉ KRVINKY ( LEUKOCYTY ) - Bojovníci za naše zdraví - YouTube (5:47 minuty)
 2. MÍZNÍ ( LYMFATICKÁ ) SOUSTAVA - Základní shrnutí - YouTube (7:01 minuty)
 3. IMUNITA - Specifická nebo nespecifická ? - YouTube (6:02 minuty)
 4. IMUNIZACE - Aktivní nebo pasivní? - YouTube (4:09 minuty)
 • Místnosti 1. a 5. = video 1.
 • Místnosti 2. a 6. = video 2.
 • Místnosti 3. a 7. = video 3.
 • Místnosti 4. a 8. = video 4.

Soubory ke stažení