Bulletin pro školní rok 2018/2019

Publikoval Vít Beran
Datum 1.9.2019
Bulletin pro školní rok 2018/2019

Tisk Bulletinu má tento školní rok malé zpoždění, omlouváme se. Celou řadu informací již nacházíte na webu školy. Co bude v bulletinu a na webu nenaleznete budeme zatím přidávat na tuto stránku.

Foto archiv školy: Závěr školního roku patří deváťákům. Již trací se stali květnový ples žáků devátých tříd po ukončených tanečních.

... - Kontakty - Organizační zajištění školního roku 2018/2019 - Školní jídelna - Dobrou chuť - Přehled kroužků SVČ a DDM-DŮM UM pro rok 2018/2019 - ...
- Pozdrav z radnice

Vážení rodiče,
letos Vaše děti nastupují do školy, kde po dlouhé době utichnul stavební ruch. Od roku 2000, kdy byly strženy šestitřídní pavilon s gymnastickým sálem a tělocvična plné azbestu, škola prošla zásadní rekonstrukcí a dostavbou, takže dnes tu máme moderní školský areál s kapacitou 27 tříd. Další dostavbu neplánujeme, protože stávající kapacita je již vzhledem k umístění v centru Kunratic a velikosti pozemků maximální. Ještě máme připraven projekt stavebních úprav školního hřiště tak, aby zde vzniklo hřiště zastřešené lehkou konstrukcí s vyhrnovacími boky, aby bylo možné tuto tělocvičnu v zimě vytápět a v létě dobře větrat. Zde jsme zcela závislí na finanční pomoci hl. m. Prahy (HMP). Z vlastních finančních prostředků si takto náročnou stavbu dovolit nemůžeme. O těchto penězích bude již rozhodovat nová politická reprezentace HMP, která vzejde z podzimních komunálních voleb.
Přeji Vám a Vašim dětem, aby školní rok 2018/2019 byl pro Vás úspěšný, aby děti do naší školy chodily rády a do budoucna si na ní odnesly jenom pěkné vzpomínky.

Lenka Alinčová, starostka MČ Praha Kunratice