Příprava předškoláka

Datum 8.4.2020

Vážená maminko, vážený tatínku a širší rodino.

Nabízíme Vám informace, náměty, odkazy a pracovní listy, které můžete využít k přípravě Vašeho dítěte před nástupem do školy.
Na základě výsledků screeningu v mateřské škole, jsme zjistili, že problémy dětí přetrvávají zejména v nesprávném držení psacího náčiní a sluchovém vnímání.

Zde naleznete např. náměty k rozvoji:

  • grafomotoriky (správný úchop psacího náčiní, cviky k uvolnění ruky)
  • zrakové a sluchové vnímání
  • pravolevé orientaci
  • paměti a koncentraci pozornosti

Doporučení před samotnou činností:

  • pracovat vždy v přibližně stejnou dobu
  • během práce by dítě nemělo pít, jíst, chodit na záchod (1 činnost trvá přibližně 5 – 10 min.)
  • není nezbytně nutný absolutní klid v místnosti (ve třídě také nebude)

Poznámky ke grafomotorice:

Předkreslete některý vzor na papír A4, dítě ho obtáhne prstem, teprve pak tužkou, nebo pastelkou.
U složitějších obrázků může dítě obtahovat prstem i několikrát.
Dbejte na správné držení psacího náčiní, hlídejte také tlak na tužku (tenké čáry) – dítě to umí z mateřské školy.
Úchop tužky/pastelky hlídejte i při kreslení/psaní.
Další vzor použijte až v případě, až po zvládnutí předchozího vzoru/zadání.

Čtěte! Čtěte dětem pohádky, nebo knížku na pokračování, nejlépe před spaním v posteli. Je to pěkný rituál, dítě se nejen zklidní, ale naučí se i vnímat mluvené slovo, rozvíjí se jeho představivost, fantazie, na rozdíl od sledování televize, videa.

Nezapomeňte na stolní hry např. Člověče, nezlob se (matematické představy), Pexeso (zraková paměť), Puzzle, Dobble (pozornost).

www.spoludoma.cz - Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma. V sekci Máte doma předškoláka? - Příprava na školu, zápis do 1. třídy - Náměty aktivit pro rozvoj schopností a dovedností - naleznete konkrétní aktivity pro rozvoj všech oblastí zásadních pro školní zralost dítěte.
Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden a pod záštitou Hlavního města Prahy.

Doporučujeme i odkaz na procvičování percepcí na stránkách www.kaminet.cz - Nápravy.

Myslíme na Vás, přeje pevné zdraví.
Tým ŠPP