Stravovací výbor sestavuje jídelníček na duben

Publikoval Vít Beran
Datum 7.3.2019
Stravovací výbor sestavuje jídelníček na duben

Druhým rokem projednává Stravovací výbor Školního parlamentu návrhy jídleníčku naší školní jídelny. Nyní si vyzkoušíme sestavit jídelníček při dodržení všech kritérií sami. Zvládneme to?

Milí žáci, členové STRAVOVACÍHO VÝBORU ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

V pondělí 11.3. v 10:00 se sejdeme ve školní jídelně a budeme projednávat jídelníček na měsíc duben. Pro naše jednání bude potřeba se připravit. Prosím, prostudujte si tento materiál a pokuste se do šablony jídelníčku navrhnout, podle níže zadaných kritérií jídelníček. Při jeho sestavení se můžete poradit se spolužáky, učiteli, rodiči … Na našem pondělním jednání se pokusíme z Vašich návrhů sestavit jeden, který budeme konzultovat i s paní vedoucí. Na webu školy umístím metodický materiál SZÚ Praha: Uzdravme svou školní jídelnu - Metodický manuál pro zvýšení nutriční kvality školního stravování. Tento materiál Vám může pomoci při sestavování jídelníčku.

Těším se na společnou práci.

V pondělí 11.3. se sejdeme v 9:55 na recepci školy.

Pěkný víkend.

Vít Beran

Státní zdravotní ústav vydal publikace: Uzdravme svou školní jídelnu - Metodický manuál pro zvýšení nutriční kvality školního stravování, Rádce školní jídelny 1 s přesným popisem Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši, Rádce školní jídelny 2 - Objektivní vedení spotřebního koše a Rádce školní jídelny 3 - Normování potravin v souladu s "Nutričním doporučením ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši". Tato metodika ministerstva zdravotnictví přispívá k plnění Národní strategie Zdraví 2020. K prostudování jsou připojeny: