ŠKOLNÍ KALENDÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Publikoval Vít Beran
Datum 3.7.2016
ŠKOLNÍ KALENDÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Vážení rodiče, prarodiče, pamětníci…děvčata a chlapci. Školní rok 2015/2016 jsme zahájili vytištěním školního čtrnáctidenního kalendáře. Zde najdete nejen historické dokumenty a zajímavé informace, ale také kalendárium většiny školních akcí, které nás v tomto roce čekají. Vyvrcholení oslav plánujeme na závěr školního roku. Již dnes však chystáme setkání absolventů a bývalých i současných učitelů na „Den učitelů“ v březnu 2016. 

Školství v Kunraticích má více než dvousetletou tradici. První zmínka se datuje k roku 1736, kdy byla otevřená škola vrchnostenská a tím první kunratická. Založil jej hrabě Jan Arnošt z Golče, tehdejší majitel panství. V tereziánské době nárůst dětí ve škole přibýval natolik, že vrchnost vybudovala vedle rybníka Ohrada novou budovu obecní školy. Tato budova byla v roce 1885 zbourána a nahrazena dvoupodlažní školní budovou s učitelským bytem, tou dobou též byla zavedena školní obec se sídlem v Kunraticích (ta pojímala Kunratice, Paběnice, Libuš, Jalový Dvůr a Nové Dvory). Až na samém konci 90. let nabyl počet tříd na pět a tím pádem v Kunraticích byla zavedena úplná škola obecná. Další kapacitní nedostatek školních prostor se projevil až za nastávající první republiky. Obec Libuš ve třicátých letech zřídila vlastní obecnou školu, tedy někteří žáci přestoupili, aby měli snazší cestu za vzděláním. I tak byla kapacita školy natolik zatížená, že se některé třídy vyučovaly na verandě U Zavadilů. Šlo by to zařídit i v dnešní době takto? Lákavá myšlenka. Po dlouhých peripetiích nakonec zvítězila víra v pohodlné a přívětivé vzdělání a v roce 1935 odstartoval školní rok v nové budově Masarykovy měšťanské školy, jejíž 80. výročí bude ZŠ Kunratice letošní školní rok slavit. I tento kalendář má připomenout historii kunratického školství pomocí dochovaných textů a grafiky.

Nechejme se unášet vzpomínkami a zeptejme se babiček a dědečků, jak to ve škole chodilo za jejich školních let.

Ve čtyřicátých letech 20. století byla měšťanská škola přeměněna na školu střední se 4 třídami. V padesátých letech se z ní zrodila už Jedenáctiletá střední škola s novými prostory a v letech šedesátých na devítiletou základní školu a tříletou střední všeobecně vzdělávací školu, která byla v roce 1969 přejmenována na gymnázium. Opět díky kapacitnímu zatížení bylo gymnázium zrušeno, žáci přešli na gymnázium na Budějovické a Místní národní výbor předal škole další prostory k užívání (pavilon o 6 třídách, tělocvičnu a kotelnu). V dnešní době užívá ZŠ Kunratice adresu Předškolní 420/5 a je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Opět díky kapacitnímu zatížení se stavějí nové prostory. Přijďte se podívat a nechte se provést vašimi dětmi nebo vnoučaty, jak vypadá dnešní kunratická škola.

Další konkrétní informace můžete dohledat v knižních publikacích bývalého kronikáře Ing. Zdeňka Zemana nebo v knize Kunratice v běhu času z roku 2013, na jejíž základě byl tento text zpracován. Fotografie a dokumnety, které jsme ve ŠKOLNÍM KALENDÁŘI zveřejnili si můžete prohlédnout ZDE.