Významnou součástí školy se stalo Školní Studijní Centrum (SSC)

Datum 3.7.2015

Produktem projektu OPPA - Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů - mimo dokumentů je školní studijní centrum (SSC).

Prostor školní knihovny se proměnil v útulnou knihovnu jak s IT prvky, tak relaxačními. Celkově zájem o SSC narostl a žáci se SVP měli možnost neřízeně spolupracovat na úkolech, referátech aj. s ostatními. Mnohdy se role „rádce“ střídaly a vznikla skupina žáků na škole, kteří se opakovaně do SSC vracejí, aniž by měli školní povinnosti. Cílem pedagogů a vedení školy je prostor SSC udržet ve stejném duchu i nadále.


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Období realizace:
01. 06. 2013 – 28. 02. 2015
Číslo projektu:
CZ.2.17/3.1.00/36336

Stránky projektu OPPA - Aktuality - O projektu - Dokumenty - Školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová - Tým školního poradenského pracoviště na ZŠ Kunratice Závěrečná konference - Uzavření projektu OPPA