ZMĚNY v párové výuce od školního roku 2020/2021

Datum 2.1.2020
ZMĚNY v párové výuce od školního roku 2020/2021

Co se mění v párovce od školního roku 2020/2021? Zvyšuje se počet hodin párového vyučování ze 7 na polovinu, to je na 10 až 13 hodin týdně.   

Vážení rodiče,

před zahájením dotazníkové ankety k párové výuce pro příští školní rok 2020/2021 si vás dovolujeme seznámit se základními změnami, které nás čekají. 
 
Při jejich přípravě jsme vycházeli, spolek a škola, z vašich podnětů ohledně počtu hodin párového vyučování, dále ze zkušeností od roku 2010, resp. 2012 a z jednoletého projektu, který ve školním roce 2015/2016 realizovala škola společně s dalšími 8 školami. Ten ukázal, že párovka není jen pomocí dětem při adaptaci na školní prostředí, ale že jde hlavně o kvalitativně odlišný způsob vzdělávání, který zvyšuje efektivitu vyučování i kvalitu práce samotných učitelů.
 
Výhody párového vyučování pro děti se v průběhu jednotlivých ročníků mění, ať už jde o počáteční adaptaci na školní prostředí, přes postupný nástup učiva hlavně mezi 2. a 5. ročníkem, až po nejrozličnější potřeby dětí v jednotlivých předmětech.  
 
Od příštího školního roku 2020/2021 jsme proto připravili změnu v počtu hodin párového vyučování. Podstatné jsou následující informace:
 
1. Opouštíme model “7 hodin týdně v každé třídě ročníku” a začínáme pracovat s modelem “polovina vyučování v každé třídě ročníku". To znamená zvýšení počtu hodin párovky v každé třídě v jednotlivých ročnících takto:
budoucí 1. ročník - 10 hodin
budoucí 2. ročník - 11 hodin
budoucí 3. ročník - 12 hodin
budoucí 4. ročník - 13 hodin
(budoucí 5. ročník - 13 hodin)
 
2. S vyšším počtem hodin párovky a s růstem platů učitelů dochází i ke zvýšení finančních nákladů na párovku, které je potřebné obstarat. Proto je vyšší i ona teoretická průměrná výše daru, pokud byste se do financování párovky zapojili jako dárci ke všem dětem v ročníku:
budoucí 1. ročník asi 8 800 Kč
budoucí 2. ročník asi 9 700 Kč
budoucí 3. ročník asi 10 600 Kč
budoucí 4. ročník asi 12 700 Kč
 
3. I nadále platí dosavadní pravidla, především pak:
- vaše zapojení do financování párovky je dobrovolné
- jako dárci si výši finančního daru volíte sami
- sami si volíte, na kolik částí si platbu finančního daru rozdělíte (1, 2, 4 a 10)
- rozhodující je váš celkový počet jako dárců a celková výše vašich darů v jednotlivých ročnících
- čím je celková suma vyšší, tím více hodin párovky děti ve třídách jednotlivých ročníků mají.   
 
Spolek a hlavně škola jsou si vědomi toho, že bez vaší finanční podpory by nebylo možné párovou výuku vůbec realizovat. Současně však věříme, že vaše ochota a zájem o podporu dětí a jejich třídních učitelů v jednotlivých ročnících bude pokračovat i nadále.
 
Vše jsme prezentovali v rodičovské kavárně, která se konala na počátku prosince 2019. V přiložené prezentaci se můžete se všemi změnami seznámit, prezentace obsahuje i stručný komentář. 
 
Děkujeme vám za pozornost, spolupráci a důvěru,
spolek Patron ve spolupráci se ZŠ Kunratice