DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky pro 1. ročník 2021/2022 - "léto 2021"

Datum 29.6.2021
DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky pro 1. ročník 2021/2022 - "léto 2021"

INFORMACE K ORGANIZACI UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA PÁROVOU VÝUKU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - formuláře smluv, jak smlouvu vyplnit, kam ji dopravit, bankovní spojení (převod finačních darů/jejich částí), vrácení uzavřených smluv.

Vážení a milí rodiče,

 

jménem spolku Patron ve spolupráci se ZŠ Kunratice bychom vás rádi informovali, že na základě vašeho zájmu o párovou výuku, se škola rozhodla ve školním roce 2021/2022 realizovat párovou výuku i pro prvňáčky.

Proto zveřejňujeme informace k uzavírání darovacích smluv:

- formulář darovací smlouvy,

- návod na její vyplnění v případě potřeby

- a tuto organizační instrukci.

Přiloženou darovací smlouvu můžete vyplnit bez ohledu na to, zda hodláte či nikoli poskytnutý finanční dar uplatnit jako tzv. slevu na dani. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech – rodné číslo (vzor „RC“) – a identifikační číslo (vzor „DIC“), jde o daňové identifikátory. Přestože se Vám může jevit následující text jako příliš obsáhlý, prosím neobávejte se jej.

 

1. Zvolení formuláře smlouvy– volíte pouze ze dvou formulářů, návod vás navede na správný výběr (viz příloha níže),

 

2. Vyplnění smlouvy– volíte si, zda smlouvu vyplníte na počítači, nebo ručně. V případě potřeby vás návod provede všemi „kolonkami“ včetně vysvětlení, jaké informace a kam je třeba doplnit (viz příloha níže).

Pokud si potřebujete připomenout výši Vašeho finančního daru, kontaktujte přímo pí. Doležilovou na e-mailu veronika.dolezil(zavinac)gmail.com.

 

3. Doručení smluv spolku Patron - do školy, kde má Patron formální sídlo, nejlépe do pondělí 12.7.2021,nejpozději do 27.7.221:

- 2 výtisky smlouvy prosím vložte do PAPÍROVÉ obálky označené “Párová výuka (L. Mazurová, V. Doležilová)”, plastové obaly nepoužívejte!

- Smlouvy předávejte na recepci recepčním pí. Buršové nebo pí. Szarkové (stejně jako dotazníky v červnu).

- Dále můžete požádat pí. Vejběrovou (mobil: 724 976 994) po celou dobu prázdnin s výjimkou od 19.7. do 21.7. 2021 a od 26.7. do 6.8.2021, nebo také pí. Lukešovou (mobil 723 471 727) zatím předběžně po celou dobu prázdnin.

Pokud ponesete smlouvy do školy osobně, doporučujeme se dohodnout telefonicky předem.

- Po celou dobu můžete zasílat smlouvy také poštou, prosím zasílejte je na takto nadepsanou adresu:

     Spolek Patron, z.s.

     Lýdie Mazurová (Veronika Doležilová)

     Předškolní 420/5

     148 00 Praha 4 - Kunratice

- Po obdržení bude smlouva zkontrolována, zaevidována a podepsána. Poté budeme mít jeden výtisk připravený ke vrácení.

 

4. Praktické informace k převodu finančního daru:

- Jakmile bude smlouva podepsána, budeme vás informovat o datu podpisu a době splatnosti finančního daru - tedy době, do kdy je potřeba finanční dar poskytnout,

Poznamenejte si, prosím, bankovní spojení (číslo účtu: 43-5003550297/0100, SS 222, VS 2021) před odevzdáním smlouvy k podpisu (např. vyfocením do mobilu). Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno Vašeho dítěte / Vašich dětí, tedy v případě dvojčat uveďte jména obou dětí,

- Smlouva říká, že dar/jeho část poskytnete do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy, počítejte proto, prosím, s brzkou platbou.

- Při poskytování finančního daru ve více částech prosíme o zadání platebního příkazu tak, aby jednotlivé části spolek obdržel v době jejich splatnosti.

 

5. Způsob, jak vám vrátíme jeden podepsaný výtisk smlouvy:

- Smlouvu podepsanou i za spolek Patron bychom si vám dovolili z ryze logistických důvodů vrátit po zahájení školního roku.

- Pokud by měl někdo zájem o vrácení smlouvy dříve, kontaktujte nás prosím na níže uvedené e-mailové adrese, zajistíme osobní pochůzku po Kunraticích.

 

    Věříme také, že vše zvládnete, pokud by někdo z Vás cítil potřebu konzultace, či nám prostě jen něco sdělit/zeptat se, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím e-mailu: patron.parovavyuka2021(zavinac)zskunratice.cz.