DOTAZNÍKOVÁ ANKETA o párové výuce pro budoucí 2. ROČNÍK ve školním roce 2019/2020

Datum 29.12.2018

V lednu 2019 probíhá dotazníková anketa o párové výuce pro budoucí druháčky ve školním roce 2019/2020. Vše potřebné naleznete níže.

Vážení rodiče a ostatní,

     obracíme se na vás s dotazníkovou anketou k párové výuce pro budoucí druháčky v příštím školním roce 2019/2020.

     Podle harmonogramu prací na přípravě párové výuky na příští školní rok, nebo pokud máte starší dítě/děti ve 2. až 6. ročníku, už víte, že se odlišuje organizace sbírky na párovou výuku právě jen pro budoucí prvňáčky tak, jak jste ji se spolkem absolvovali od června do září 2018.

     S rodiči/ostatními, jejichž děti už školu navštěvují, začínáme s organizací právě na přelomu kalendářních roků. Po dohodě se školou využíváme ke zjištění vašeho zájmu o párovou výuku třídní schůzky, které se mají konat v úterý 8. ledna 2019. Jestliže máte i budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím opět doby po zápisu dětí, kdy vás spolek a škola pozvou na rodičovskou kavárnu s tématem párové výuky a až poté bude spolek organizovat dotazníkovou anketu i pro budoucí první ročník.

     Rádi bychom vás současně poprosili, abyste vyplnili a odevzdali dotazník v co nejvyšším počtu, protože při rozhodování školy o párové výuce rozhoduje nejen celková výše slíbených finančních prostředků v ročníku Vašeho dítěte/Vašich dětí, ale i počet dárců v ročníku, kteří mají o “párovku” zájem i v příštím školním roce. Důležitý je proto názor každého z vás.

 

Dotazníkovou anketu jsme zorganizovali v podstatě stejně jako v červnu 2018:

Dotazník můžete vyplnit a odevzdat v průběhu třídních schůzek:

- třídní učitelé budou mít ve třídách připravené formuláře pro budoucí 2. ročník, ne pro jiný 

- vyplněný dotazník prosím odevzdávejte na recepci školy, paní recepční mají připravené neprůhledné uzavíratelné desky

Dotazník můžete vyplnit a předat spolku i mimo třídní schůzky:

- odevzdáním na recepci školy i mimo dobu třídních schůzek - paní recepční mají připravené neprůhledné uzavíratelné desky

- zasláním na e-mailovou adresu veronika.dolezil(zavinac)centrum.cz jako scan/foto dotazníku, jako „pdfsoubor“ s vyznačenými odpověďmi, nebo jako prostou zprávu s odpověďmi na otázky v dotazníku

 

     O předání vyplněného dotazníku, který jmse vám rozeslali e-mailem, prosíme nejlépe do 18. ledna 2019, abychom mohli do konce ledna anketu vyhodnotit a předat statistické údaje škole k rozhodnutí o (ne)pokračování párové výuky v příštím školním roce.

      V případě jakékoli potřeby se, prosím, obracejte na spolek prostřednictvím e-mailové adresy: patron.parovavyuka2018(zavinac)zskunratice.cz. Jde o adresu, která zasílá vše obdržené na adresy rodičů, kteří se o zajištění párové výuky ze strany spolku starají.

 

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru a spolupráci,

Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku Patron

Alena Marková, Veronika Doležilová, za projekt párové výuky

ve spolupráci se ZŠ Kunratice