Využití finančních prostředků k 30.06.2017

MIKULÁŠ 12.259 Kč

KNIŽNÍ POUKÁZKY ODMĚNY 380 Kč

DOVYBAVENÍ ŠKOLNÍ KNIHOVNY 338 Kč

KNIŽNÍ ODMĚNY KUNRATICKÁ JAHŮDKA 8.263 Kč

KNIŽNÍ ODMĚNY 1.tř 1.790 Kč

POTŘEBY PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 5.tř 1.928 Kč

KNIŽNÍ ODMĚNY ZÁVĚR ŠKOLNÍHO RKU 16.400 Kč

TĚŽÍTKA PRO ŽÁKY 9.tř 13.855 Kč

PREVENTVNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY 9.tř. 10.000 Kč