Soustředění pěveckého sboru Větrníček v Oldřichově v Hájích

Soustředění pěveckého sboru Větrníček v Oldřichově v Hájích

Ve dnech 29. 11. 2019 – 1. 12. 2019 se konalo pobytové soustředění pěveckých sborů Větrníček a Větrník. Pobytu se zúčastnilo 20 dětí. Soustředění bylo krátké, ale velmi pracovní, připravovali jsme se na vánoční koncerty. I přes náročný program děti vše zvládly bez problémů a soustředění si velmi užily. V pátek jsme vyrazili od školy v 16 hodin a už po večeři následovala první zkouška. Sobota byla ve znamení střídání sborových zkoušek s hlasovými dílnami, individuální péčí o nezpěváky i talenty a hudebních či rytmických her. I pobyt venku jsme zpestřili hudebními hrami. Jako doplňkovou aktivitu jsme zařadili výtvarné dílny – výrobu káči z tavných korálků a výrobu vánočních přání. Potěšilo nás, že i přítomných šest chlapců si vytvořilo skvělou chlapeckou partu a soustředění si užilo. V pěveckých sborech musí sbormistři neustále pečovat o zastoupení chlapců. Cíle soustředění jsme si vytyčili tři – motivovat děti k práci v pěveckém sboru, zlepšit zvukovou kvalitu začínajícího sboru a připravit děti na vánoční vystoupení. Jsme přesvědčeni, že jsme své cíle naplnili. Soustředění jsme zakončili společným vystoupením při rozsvícení vánočního stromku.