Školské a školní dokumenty a formuláře


Některé dokumenty, které na našich stránkách nabízíme ke stažení, jsou ve formátu .pdf. Pro práci s těmito soubory musíte mít ve svém počítači nainstalovaný program Adobe Reader. Pokud jej nemáte, nabízíme Vám ke stažení ZDE.

 

Formulářové centrum

(Dokumenty ke stažení ve formátu .pdf nebo .doc)
Žádost o uvolnění z pravidelného vyučování /.pdf/
Žádost o uvolnění z pravidelného vyučování /.doc/
Přihláška do kroužků Střediska volného času - info ZDE

NOVÉ 2017/2018
Zápis do prvních tříd - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.pdf/
Zápis do prvních tříd - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.doc/

Přihláška ke stravování  /.pdf/

NOVÉ 2017/2018
Žádost o odklad školní docházky - formulář ve formátu /.pdf/
Žádost o odklad školní docházky - formulář ve formátu /.doc/

Přihláška do Školního klubu /.pdf/ a celkové info ZDE

NOVÉ 2017/2018
Osobní list žáka - formulář ve formátu /.pdf/
Osobní list žáka - formulář ve formátu /.doc/

Vzor darovací smlouvy/.doc/
NOVÉ 2017/2018
Žádost o přijetí - formulář ve formátu /.pdf/
Žádost o přijetí - formulář ve formátu /.doc/
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte/.doc/
  Zdravotní potvrzení /tzv. bezinfekčnost/ /.doc/  
   

   

Školské dokumenty a zákonné normy

Vnitřní školní normy a dokumenty

(Dokumenty ke stažení ve formátu .pdf) (Dokumenty ke stažení ve formátu .pdf nebo .doc)

ZÁKONY - odkazy na zákony a dokumenty s nimi související, jejichž je MŠMT autorem nebo na nichž se autorsky podílelo - ZDE
- Zákon 561/2004 Sb. - Školský zákon - ZDE

Školní žákovský řád - Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče) - /.pdf/

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU - ZDE
- Vyhláška o základním vzdělávání - Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- Vyhláška o zájmovém vzdělávání - Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "KUK"
- Titul a Úvodní část
- Charakteristiky oblastí a předmětů
- Charakteristiky volitelných a nepovinných předmětů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "KUK" - probíhá revize:
- Osnovy předmětů
- Osnovy volitelných a nepovinných předmětů

Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Kunratice

RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) - ZDE

RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) - ZDE

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „KUK“ /.pdf/

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE - Vyhláška MHMP - ZDE Organizační řád - řád školní družiny a školního klubu /.pdf/
Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 24.11.2016. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ v ZŠ Kunratice dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb./.pdf/
  Projekty pro rozvoj školy - Projekt pedagogického rozvoje školy projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHUprvní pětileté období 2010 až 2015; druhé pětileté obdoví 2015 až 2020.

 

 

Stránka

Publikována: 28.1.2013

Naposled upravena: 22.3.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí