Kontakty

Ředitel školy

Mgr. Ing. Vít Beran
Ředitel školy

+420 724 370 813

Umístění: ředitelna - I. patro historická budova
Konzultace: Pátek: od 14:00 do 16:00 hodin a dále dle individuálního naplánování schůzky. Prosím, kontaktujte mne před Vaší návštěvou.
Aprobace: Přírodopis, SP- pěstitelství
Email 2:
Telefon 2: +420 261 097 212
Vít Beran

Zástupci ředitele školy

Mgr. Jitka Kopáčová
Zástupci ředitele školy, vedoucí školní družiny, koordinace pobytových akcí školy

+420 261 097 213

Umístění: kancelář zástupkyň ředitele - I. patro - historická budova
Konzultace: Po 15:20 - 16:20
Aprobace: Tělesná výchova
Doplňková funkce: vedoucí školní družiny, koordinace pobytových akcí školy
Email 2:
Telefon 2: +420 607 589 060
MgA. Bc. Olga Králová
Zástupci ředitele školy, koordinátorka tvorby ŠVP, řízení pedagogické kvality

+420 261 097 210

Umístění: kancelář zástupkyň ředitele - I. patro - historická budova
Konzultace: Středa 14:00 - 16:00 hodin
Aprobace: DV, I. stupeň
Doplňková funkce: koordinátorka tvorby ŠVP, řízení pedagogické kvality
Email 2:
Telefon 2: +420 724 976 990
Olga Králová

Kancelář vedení školy

Ing. Gabriela Nováková
Kancelář vedení školy, asistentka vedení školy, projektová manažerka

+420 261 097 207

Umístění: I. patro historické budovy - ředitelna a III. patro historické budovy - kancelář
Aprobace: Psaní všemi deseti
Doplňková funkce: asistentka vedení školy, projektová manažerka
Telefon 2: +420 607 296 691

Ekonom školy

Ing. Petra Jelínková
Ekonom školy, vedoucí ekonomického úseku školy

+420 261 097 204

Konzultace: Po 13:00-15:00, Úřední hodiny Po - Čt 10:00 - 14:00
Aprobace: VOZ - finanční gramotnost
Doplňková funkce: vedoucí ekonomického úseku školy
Email 2:
Telefon 2: +420 725 043 817

Technicko hospodářští pracovníci školy

Renata Lukešová
Technicko hospodářští pracovníci školy, vedoucí vedoucích pracovníků provozního úseku školy a SH, správa majetku a budov

+420 261097211; FAX: 261097222

Umístění: I. patro historické budovy - kancelář školy
Doplňková funkce: vedoucí vedoucích pracovníků provozního úseku školy a SH, správa majetku a budov
Telefon 2: +420 723 471 727
Ing. Petra Vejběrová
Technicko hospodářští pracovníci školy, referentka ekonomického úseku, pokladna školy

+420 261 097 240

Umístění: I. patro - historická budova
Doplňková funkce: referentka ekonomického úseku, pokladna školy
Email 2:
Telefon 2: +420 724 976 994
Petra Vejběrová

Středisko volného času, sportovní areál, komunitní programy

Alena Fáčková
Středisko volného času, sportovní areál, komunitní programy

+420 261 097 277

Umístění: Kancelář střediska volného času, historická budova přízemí
Konzultace: Po předchozí domluvě PÁ 15:00 - 15:30, možno domluvit i jiný termín.
Aprobace: Svět práce - domácnost
Telefon 2: +420 777 721 745
Alena Fáčková
Renáta Linhová
Středisko volného času, sportovní areál, komunitní programy, Vedoucí Střediska volného času a detašovaného pracoviště DDM Praha 10 DŮM UM

+420 261 097 277, 725 506 216

Umístění: Kancelář Střediska volného času, historická budova přízemí
Aprobace: pedagog volného času
Doplňková funkce: Vedoucí Střediska volného času a detašovaného pracoviště DDM Praha 10 DŮM UM
Email 2:
Telefon 2: FAX +420 261 097 222
Renáta Linhová

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Olga Drbalová
Školní poradenské pracoviště, speciální pedagožka, individuální intervence, logopedie

+420 261 097 229

Konzultace: Čtvrtek 15 - 16 hodin , vždy po předchozí domluvě.
Aprobace: Sppg, I. stupeň
Doplňková funkce: speciální pedagožka, individuální intervence, logopedie
PhDr. Kateřina Fořtová
Školní poradenské pracoviště, psychložka

+420 261 097 203

Umístění: kancelář psychologa budova B
Konzultace: St, Čt, Pá 8:00-15:00 - po telefonickém nebo mailovém objednání
Doplňková funkce: psychložka
Email 2:
Telefon 2: +420 602 419 315
Kateřina Fořtová
Mgr. Simona Křižáková
Školní poradenské pracoviště, speciální pedagožka, individuální intervence

+420 261 097 217

Umístění: Kabinet Vv - budova B - 2. patro
Konzultace: Pondělí 7.30 - 7.55 hod. (nebo kdykoliv po předchozí domluvě)
Aprobace: Sppg
Doplňková funkce: speciální pedagožka, individuální intervence
Telefon 2: +420 604 829 515
Simona Křižáková
Mgr. Mgr. Kostadin Petrov Panushev
Školní poradenské pracoviště, Externí psycholog

+420 261 097 241

Školník

Michal Štrba
Školník, údržbář, vedoucí pracovníků údržby a úklidu

+420 601 132 458

Umístění: Dílna
Doplňková funkce: údržbář, vedoucí pracovníků údržby a úklidu
Telefon 2: +420 261 097 216

ICT koordinátor

Radek Ivanov
ICT koordinátor, IT technik, asistent pedagoga pro ICT

+420 261 097 221

Umístění: Knihovna, Kabinet výpočetní techniky
Konzultace: Po - Pá 9:40 - 10:00
Doplňková funkce: IT technik, asistent pedagoga pro ICT
Telefon 2: +420 6O7 272 759

Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

Petra Bejdová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

261 097 219

Umístění: Kabinet jazyků, 2. patro
Konzultace: pondělí: 7:20-7:50
úterý: 7:20-7:50

rodiče po předchozí domluvě
Petra Bejdová
Karolína Čiháková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 285

Konzultace: Po 13:30 - 14:30
Aprobace: Hudební výchova
Karolína Čiháková
Bc.; DiS. Kateřina Círová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, koordinátorka prevence

773 473 464

Třída: 8. B
Umístění: kabinet Vv - pavilon B - 2. patro
Konzultace: Po 14:00 - 14:45
Aprobace: Výtvarná výchova
Doplňková funkce: koordinátorka prevence
Kateřina Círová
Mgr. Tereza Doudová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, Odborný pracovník speciálního studijního centra s knihovnou (SSC)

+420 261 097 241

Umístění: Pavilon B, kabinet Př
Konzultace: Pondělí 7:15-7:45, po předchozí dohodě
Aprobace: Zeměpis, DV, Vedoucí studijního centra školy
Doplňková funkce: Odborný pracovník speciálního studijního centra s knihovnou (SSC)
Email 2:
Tereza Doudová
Mgr. Zdeňka Dudová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 218

Třída: 5. D
Umístění: historická budova, 1. patro
Konzultace: ÚT, Pá 7.10 - 7.40 nebo kdykoli po předchozí domluvě
Zdeňka Dudová
Mgr. Petra Dvořáková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, pilotující učitelka H-mat

+420 261 097 245

Umístění: budova B, 1. patro
Konzultace: úterý 12.00 - 12.30
čtvrtek 13.45 - 14.15
Aprobace: Ma, Inf, Ch
Doplňková funkce: pilotující učitelka H-mat
Petra Dvořáková
Mgr. Hana Hartychová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 237

Třída: 1. B
Umístění: Pavilon A, přízemí
Konzultace: Středa 12:30h - 13:30h - jiný termín po předchozí domluvě :-)
Aprobace: I. stupeň
Hana Hartychová
Mgr. Anna Havelková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 237

Třída: 1. A
Umístění: pavilon A, přízemí
Konzultace: Po, Čt 7:10 - 7:45, jinak podle domluvy
Aprobace: I. stupeň
Anna Havelková
Mgr. Eva Hilčerová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, Výchovný poradce, Koordinátorka EVVO, Mentorka

+420 261 097 241

Třída: 9. B
Umístění: Přízemí pavilonu B
Konzultace: Út 7:00 - 7:45
Aprobace: Př, Che, SP - Pě, SP - Do
Doplňková funkce: Výchovný poradce, Koordinátorka EVVO, Mentorka
Eva Hilčerová
Michaela Hovorková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, párová učitelka

Třída: 4. A
Umístění: Historická budova, kabinet 3. patro
Konzultace: Úterý: 12:45 - 13:30.
Prosím po předchozí domluvě.
Aprobace: I. sgtupeň, Dramatická výchova
Doplňková funkce: párová učitelka
Michaela Hovorková
Mgr. Markéta Hůrková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 217

Třída: 5. A
Umístění: historická budova, přízemí, kabinet 4. ročníků a Klubíku
Konzultace: Středa 14:00 - 15:00
Prosím, po předchozí domluvě.
Aprobace: I. stupeň, Tv
Telefon 2: 773280151
Markéta Hůrková
Mgr. Eva Jenšíková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 237

Třída: 2. B
Konzultace: Út 7- 7: 45 hodin
Čt 7- 7: 45 hodin
Aprobace: I. stupeň
Eva Jenšíková
Anna Jiráková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 230

Umístění: Kabinet 1. stupně a asistentů
Konzultace: Po předchozí domluvě.
Mgr. Jana Kerzelová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 245

Třída: 6. B
Umístění: pavilon B, 2. patro - matematika
Konzultace: Po předchozí domluvě PO 12:15 - 13:15, možno domluvit i jiný termín.
Aprobace: Ma
Jana Kerzelová
Mgr. Jana Kopecká
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, Mentorka

+420 261 097 237

Třída: 3. A
Umístění: pavilon A, 1.stupeň
Konzultace: pondělí až pátek 7:30 - 7:45
Aprobace: I. stupeň
Doplňková funkce: Mentorka
Jana Kopecká
Jan Košina
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, vedoucí pěveckého sboru Větrník

+420 261 097 285

Umístění: kabinet Dě, VOZ a Hv
Konzultace: Čt. 13.40 - 15.25
Doplňková funkce: vedoucí pěveckého sboru Větrník
Mgr. Tereza Lomnická
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 241

Umístění: kabinet Přírodopisu, pavilon B - přízemí
Konzultace: Pondělí 7:00-8:00, prosím po předchozí domluvě
Aprobace: Ma, Př
Tereza Lomnická
Mgr. Martina Macháčková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 219

Třída: 7. A
Umístění: martina.machackova@zskunratice.cz
Konzultace: Út 14:15 - 15:15
Prosím o předchozí domluvu
Aprobace: Aj
Martina Macháčková
Iveta Mánková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 230

Umístění: kabinet AP a PU
Mgr. Kateřina Matoušová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 285

Třída: 7. B
Umístění: kabinet společenských věd - 1. patro v přístavbě - pavilon B (chodba za učebnou MaZe)
Konzultace: Úterý 14:00-15:00
Aprobace: Český jazyk, Dějepis, VOZ
Kateřina Matoušová
Mgr. Jan Mazůrek
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, Koordinátor GLOBE

+420 261 097 241

Třída: 7. C
Umístění: Kabinet přírodopisu
Konzultace: žáci:
pondělí: 7:30 - 7:50
středa: 7:30 - 7:50
pátek: 7:30 - 7:50
rodiče:
stejné termíny vždy po předchozí domluvě
Aprobace: Př, Ze
Doplňková funkce: Koordinátor GLOBE
Jan Mazůrek
Radim Mikulenka
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 217

Třída: 5. B
Umístění: historická budova, 1. patro
Aprobace: I. stupeň, dramatická výchova
PhDr. Tereza Mocová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 219

Umístění: kabinet jazyků
Konzultace: Po 12.35 - 12.50, prosím objednávejte se přes email, jiný termín po dohodě možný.
Mgr. Věra Nedvědová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 219

Umístění: kabinet ČJ - 2. patro
Konzultace: St, Čt: 7:25 - 7:55 (vždy prosím až po předchozí domluvě)
Aprobace: Aj
Mgr. Eliška Nováková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 217

Třída: 2. A
Umístění: eliska.bartunkova@zskunratice.cz
Konzultace: vždy po předchozí domluvě
Aprobace: I. stupeň, Německý jazyk
Eliška Nováková
Mgr. Tereza Olšinová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 237

Třída: 4. C
Umístění: Kabinet 4. tříd
Konzultace: STŘ 7.30-7.50, po předchozí domluvě i jiný termín
Tereza Olšinová
Mgr. Pavlína Rosická
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 607 296 658

Třída: 9. A
Umístění: Jazykový - 2.patro
Konzultace: Pondělí 15:20 - 15:50
Středa 7:25 - 7:55
Vždy prosím o předchozí domluvu přes email.
Aprobace: ČJ, VOZ, AJ
Telefon 2: +420 261 097 219
Pavlína Rosická
Hana Šimková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 273

Umístění: kabinet Vv
Mgr. Ondřej Šíp
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, párový učitel

+420 261 097 230

Umístění: pavilon A
Aprobace: I. stupeň, Tělesná výchova
Doplňková funkce: párový učitel
Mgr. Martin Skýva
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 260

Třída: 6. C
Umístění: kabinet TV (nad halou) nebo kabinet matematiky (pavilon B, druhé patro)
Konzultace: Středa 13:35-14:35 (případně po domluvě)
Aprobace: Ma, Tv
Martin Skýva
Mgr. Monika Slancová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 230

Konzultace: ÚT 9:00 h
ST 11:45 h
(Po předchozím potvrzení e-mailem nebo telefonicky. Je možné domluvit se i na jiný termín.)
Aprobace: Anglický jazyk
Monika Slancová
Mgr. Šárka Sobolová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, párová učitelka

+420 261 097 230

Třída: 1. C
Umístění: pavilon A
Konzultace: každé pondělí 13:00 - 14:00, prosím, vždy po předchozí domluvě
Aprobace: I. sgtupeň, Dramatická výchova
Doplňková funkce: párová učitelka
Šárka Sobolová
Mgr. Helena Staňková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 241

Umístění: Kabinet přírodopisu - pavilon B, přízemí
Konzultace: středa 12:45 - 13:45
příp. po domluvě
Aprobace: Přírodopis, Zeměpis
Helena Staňková
Mgr. Bc. Michal Střítezský
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, Mentor

+420 261 097 228

Třída: 8. A
Umístění: kancelář pedagogického manažera (2.patro, historická budova)
Konzultace: středa 14:30 -15:30 v učebně Čj1
Aprobace: Čj, Dě
Doplňková funkce: Mentor
Telefon 2: 728372900
Michal Střítezský
Mgr. Martin Suchánek
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 219

Třída: 9. A
Umístění: Kabinet jazyků, TV, AJ2
Konzultace: Středa 14:00 - 15:00
Aprobace: Aj, Tv
Martin Suchánek
Mgr. Jakub Svatoš
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 224

Třída: 4. B
Umístění: Stará budova, třetí patro, vpravo
Konzultace: Po předchozí domluvě
Pondělí: 14:00 - 14:30
Středa: 13:45 - 14:15
Aprobace: I. stupeň
Jakub Svatoš
Mgr. Zuzana Szücsová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 224

Umístění: historická budova, 1. patro
Konzultace: Středa 13:00 - 14:00
Prosím, po předchozí domluvě.
Zuzana Szücsová
Bc. Linda Tagwerkerová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, Vychovatelka ŠD, Projekt COMENIUS

+420 261 097 209

Konzultace: St, Čt - 7.30 - 8.00 prosím předem se ohlásit emailem, aby nebylo již obsazeno
Aprobace: Aj - anglická družina
Doplňková funkce: Vychovatelka ŠD, Projekt COMENIUS
Telefon 2: +420 261 097 238
Linda Tagwerkerová
Bc. Jitka Tichá
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, koordinace mezinárodních projektů

+420 261 097 242

Umístění: kabinet Fy a Nj
Konzultace: Úterý 11:50-12:35, ideálně po předchozí domluvě
Aprobace: Nj
Doplňková funkce: koordinace mezinárodních projektů
Tomáš Titěra
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, Mediální výchova

Tom Tychtl
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

Lucie Vaněčková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 218

Umístění: kabinet čtvrťáků a asistentů
Mgr. Karin Vašátová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 230

Třída: 5. C
Umístění: historická budova, první patro, kabinet I. stupně
Konzultace: Úterý 13:20 - 14:20 hodin vždy po předchozí domluvě.
Jiný termín je možný také po předchozí domluvě.
Karin Vašátová
Mgr. Barbora Vávrová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 237

Třída: 3. B
Umístění: pavilon A, první patro, kabinet 1. až 3. ročníku
Konzultace: Pondělí - pátek 7:40 - 7:55
Aprobace: I.stupeň, Tv
Barbora Vávrová
Mgr. Markéta Vokurková
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 237

Třída: 2. C
Umístění: Kabinet prvního stupně
Konzultace: Pátek 12.00 - 13.00 hod.
Můžeme si domluvit i jiný termín, vždy však po předchozí domluvě.
Aprobace: I. stupeň
Markéta Vokurková
PhDr. Petra Wernischová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 242

Umístění: Kabinet Fyziky
Konzultace: út 11:45 - 12:35, Po 12:35-13:30
Aprobace: Nj, Aj
Telefon 2: +420 261 097 225
Petra Wernischová
Mgr. Ilona Zapletalová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 237

Třída: 3. C
Umístění: pavilon A, první patro, kabinet 1. až 3. ročníku
Konzultace: Úterý - 13:00 - 14:00 (po předchozí domluvě)
Aprobace: I. stupeň, Tv
Ilona Zapletalová
Inna Zayats
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 218

Umístění: kabinet čtvrťáků a asistentů
Mgr. Jana Zumrová
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři, Korepetitorka a sbormistryně pěveckého sboru VĚTRNÍK

+420 261 097 231

Konzultace: úterý 16:00-17:00h
Aprobace: Německý jazyk, Hudební výchova, Anglické odpoledne
Doplňková funkce: Korepetitorka a sbormistryně pěveckého sboru VĚTRNÍK
Telefon 2: +420 261 097 233
Jana Zumrová
Jakub Zvěřina
Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

+420 261 097 242

Třída: 6. A
Umístění: Fyzika - pavilon B - přízemí
Konzultace: St 13:00 - 14:00 a dále po předchozí domluvě
(aktuální k školnímu roku 2018/2019)
Aprobace: Fy, Inf, SP
Jakub Zvěřina

Školní družina, Školní klub

Daniela Černá
Školní družina, Školní klub

+420 261 097 202

Umístění: historická budova, přízemí - KLUBÍK
Věra Hrušková
Školní družina, Školní klub, Vedoucí školního klubu

+420 261 097 262

Konzultace: Pá 12:00 - 18:00
Doplňková funkce: Vedoucí školního klubu
Věra Hrušková
Jitka Kočárková
Školní družina, Školní klub

+420 261 097 231

Umístění: kabinet ŠD/recepce ŠD
Telefon 2: +420 261 097 253
Michaela Kotrčová
Školní družina, Školní klub

+420 261 097 231

Konzultace: Po, Čt 7:45 - 8:15, případně po předchozí domluvě
Telefon 2: +420 261 097 266
Michaela Kotrčová
Jana Laštovičková
Školní družina, Školní klub, Asistent individuálně integrovaného žáka

+420 261 097 231

Umístění: Kabinet školní družiny, 1. patro budova A - ŠD
Konzultace: Pondělí 17.00 - 17.30, úterý 17.00 - 17.30
Doplňková funkce: Asistent individuálně integrovaného žáka
Telefon 2: +420 261 097 272
Jana Laštovičková
Ing. Andrea Nečasová
Školní družina, Školní klub

Mgr. Bc. Anna Rambousková
Školní družina, Školní klub, Studijní centrum školy

+420 261 097 223

Doplňková funkce: Studijní centrum školy
Telefon 2: +420 261 097 221
Mgr. Jaroslav Trefil
Školní družina, Školní klub

+420 261 097 231

Umístění: Kabinet školní družiny
Konzultace: úterý 7:40 - 8:00
středa 7:40 - 8:00
čtvrtek 7:40 - 8:00
Jaroslav Trefil
Radka Turková
Školní družina, Školní klub

+420 261 097 231

Umístění: Kabinet školní družiny
Konzultace: Po 10.00 - 11. 00 :- Domluva možná :-)
Telefon 2: +420 261 097 232
Jana Ullmannová
Školní družina, Školní klub

+420 261 097 236

Umístění: Kabinet školní družiny
Konzultace: ČT 9 -9.30, 11 -11-30
Telefon 2: +420 261 097 231
Lucie Urbanová
Školní družina, Školní klub

Zoja Zlonická
Školní družina, Školní klub

+420 261 097 231

Umístění: Kabinet školní družiny
Konzultace: pondělí 16.00 - 16.30, čtvrtek 10.00 - 10.30
Telefon 2: +420 261 097 234
Zoja Zlonická

Provozní zaměstnanci ZŠ

Miluše Bartásková
Provozní zaměstnanci ZŠ

+420 261 097 225

Zdeněk Brenner
Provozní zaměstnanci ZŠ, Recepční Sportovní haly

+420261097251

Pavlína Buršová
Provozní zaměstnanci ZŠ, Recepční

+420 261 097 recepce 250

Dagmar Hippíková
Provozní zaměstnanci ZŠ

+420 261 097 225

Ladislava Hlušáková
Provozní zaměstnanci ZŠ

+420 261 097 251

Umístění: recepce SH
Jindřiška Jelínková
Provozní zaměstnanci ZŠ
Milan Krejčík
Provozní zaměstnanci ZŠ

+420 261 097 225

Šárka Rybenská
Provozní zaměstnanci ZŠ

+420 261 097 251

Umístění: recepce SH
Yvona Szarková
Provozní zaměstnanci ZŠ

Pracovnice školní jídelny

Katarína Dudková
Pracovnice školní jídelny

+420 261 097 259

Lenka Hladká
Pracovnice školní jídelny

261097259

Michaela Hlaváčová
Pracovnice školní jídelny

+420 261 097 259

Hana Klikorová
Pracovnice školní jídelny

+420 261 097 259

Stase Navardauskiene
Pracovnice školní jídelny

+420 261 097 259

Irena Netrvalová
Pracovnice školní jídelny

+420 261 097 259

Radka Obermajerová
Pracovnice školní jídelny, Vedoucí kuchařka

+420 261 097 259

Barbora Papišová
Pracovnice školní jídelny

+420 261 097 259

Umístění: školní jídelna
Simona Petránková
Pracovnice školní jídelny, pokladní, asistentka pedagoga

+420 261 097 258

Umístění: kancelář ŠJ
Doplňková funkce: pokladní, asistentka pedagoga
Marie Pevná
Pracovnice školní jídelny

+420 261 097 259

Marie Polívková
Pracovnice školní jídelny, Vedoucí školní jídelny

+420 261 097 258; +420724369890

Doplňková funkce: Vedoucí školní jídelny
Telefon 2: +420 261 097 258
Marie Polívková
Helena Richterová
Pracovnice školní jídelny

+420 261 097 259

Mateřská a rodičovská dovolená

Mgr. Markéta Endlová
Mateřská a rodičovská dovolená

+420 261 097 219

Umístění: pavilon B - 1. patro - Dě, VOZ, kabinet ČJ 2. patro historická budova
Konzultace: Vždy po předchozí domluvě pondělí, úterý 7:25 - 7:55
Aprobace: ČJ, VOZ, SP
Markéta Endlová
Mgr. Jana Horalová
Mateřská a rodičovská dovolená, koordinace mezinárodních projektů

+420 261 097 242

Umístění: kabinet Fy a Nj
Konzultace: Úterý 11:50-12:35, ideálně po předchozí domluvě
Doplňková funkce: koordinace mezinárodních projektů
Mgr. Bc. Anežka Peregrinová
Mateřská a rodičovská dovolená, Vedoucí pěveckého sboru VĚTRNÍK

+420 261 097 285

Umístění: Kabinet výchov a společenských věd - pavilon B I. patro
Konzultace: Pondělí 13:45 - 14:30
Aprobace: Hudební výchova, Matematika
Doplňková funkce: Vedoucí pěveckého sboru VĚTRNÍK
Mgr. Hana Růžičková
Mateřská a rodičovská dovolená, MD

+420 261 097 219

Umístění: Čj, Děj, Aj
Konzultace: Út 12:50 - 13:30; Pá 7:35 - 7: 55, domluvte se nejlépe předem na schůzce
Aprobace: Děj, Vv, asistentka pedagoga
Doplňková funkce: MD
Hana Růžičková
Mgr. Marie Šubrtová
Mateřská a rodičovská dovolená

+420 261 097 217

Umístění: Třída 5. B (stará budova, 2. patro), příp. kabinet 5. ročníků (stará budova, 1. patro)
Konzultace: Středa 13:00 - 14:00 hodin
vždy po předchozí domluvě.
Jiný termín je možný také dle předchozí domluvy.

Aprobace: I.stupeň
Marie Šubrtová
Mgr. Tereza Veselá
Mateřská a rodičovská dovolená

+420 261 097 237

Umístění: pavilon A, 1.patro
Konzultace: Úterý 13:00 - 14:00 hodin vždy po předchozí domluvě.
Jiný termín také po předchozí domluvě.
Aprobace: I. stupeň
Tereza Veselá

Kalendář akcí

Čt
20.9.
Pedagogický den a odpoledne s Květou Krüger a s Badatelským cyklem profesního učení
08:00 - 16:30

Dopoledne - návštěvy v hodinách podle domluvených kritérií, individuální podpora... Odpoledne - skupinový koučink pro 6 - 16 pedagogů rozdělených do dvou skupin - spolufinancováno projektu Šablony OPVVV II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009211, 1.9.2018 - 31.8.2020 a projektu Pomáháme školám k úspěchu

Akce ŠD - Divadlo Kukačka - O víle Květince
13:30 - 15:00

pro přihlášené - vstupné 50,- Kč

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.

Představení Květy Krüger v nové roli
14:15 - 14:45

navazuje setkání pro zájemce s Květou, Janou, Ilonou a Terezou k zavádění formativního hodnocení21.9.
DVPP - Hana Hartychová
07:10 - 19:15

Výchova k respektu a toleranci, Gender Studies, o.p.s.


So
22.9.
Florbal
09:00 - 16:00

Start98 starší žáci


Ne
23.9.
Florbal
08:15 - 18:00

Start98 Jun. II.liga

Florbal
17:00 - 20:00

Wizards DDM P-10

Florbal
20:00 - 21:30

Emco Cholerics


Po
24.9.
3.AB - plavecký výcvik
07:10 - 10:45


Út
25.9.
PRVNÍ SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

Sběr starého papíru opět začíná. To, co nasbíráme přilepší třídním fondům, ale třeba i našim adoptovaným zvířatům v pražské ZOO. Víte kteří to jsou?


St
26.9.
PRVNÍ SBĚROVÉ DNY
07:10 - 07:55

Sběr starého papíru opět začíná. To, co nasbíráme přilepší třídním fondům, ale třeba i našim adoptovaným zvířatům v pražské ZOO. Víte kteří to jsou?

SYSTEMIKA – SYSTEMICKÉ VEDENÍ
07:10 - 19:15

Výcvik www.systemickafabrika.cz

Všechny akce »