Kalendárium

Pondělí
24.6.

Po - 24.6.2019

Den školy - ocenění nejlepších žáků

08:00 - 12:35

Dle rozpisu tříd - setkání po ročnících

Den třídy = dovybrání a předání učebnice, ocenění 3 žáků + další třídnické práce

08:00 - 11:40

Den třídy = dovybrání a předání učebnice, ocenění 3 žáků + další třídnické práce

08:00 - 12:35

odevzdávání učebnic

10:00 - 12:35

Slavností předání šek Lukáškovi a Madlence s částkou získanou v charitativním běhu Run and Help

13:00 - 13:45

08:00 - 12:35 Den školy - ocenění nejlepších žáků

Dle rozpisu tříd - setkání po ročnících


Den školy - ocenění nejlepších žáků

08:00 - 12:35

Dle rozpisu tříd - setkání po ročnících

Den třídy = dovybrání a předání učebnice, ocenění 3 žáků + další třídnické práce

08:00 - 11:40


Den třídy = dovybrání a předání učebnice, ocenění 3 žáků + další třídnické práce

08:00 - 12:35


odevzdávání učebnic

10:00 - 12:35

Slavností předání šek Lukáškovi a Madlence s částkou získanou v charitativním běhu Run and Help

13:00 - 13:45


Úterý
25.6.

Út - 25.6.2019

SBĚROVÉ DNY - DONESTE STARÝ PAPÍR, DÍKY! - před budovou školy

07:10 - 07:55

IX.A Program primární prevence

08:00 - 09:40

Den třídy = úklid tříd, vyklízení šatních skřínek+ další třídnické práce + příprava na Zahradní slavnost

08:00 - 11:40

Den třídy = úklid tříd, vyklízení šatních skřínek+ další třídnické práce + příprava na Zahradní slavnost

08:00 - 12:35

Nájem - KUCHYŇKA

08:00 - 16:00

Alena Fáčková, Kateřina Círová - 8. B

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2019

17:00 - 22:00


SBĚROVÉ DNY - DONESTE STARÝ PAPÍR, DÍKY! - před budovou školy

07:10 - 07:55


IX.A Program primární prevence

08:00 - 09:40


Den třídy = úklid tříd, vyklízení šatních skřínek+ další třídnické práce + příprava na Zahradní slavnost

08:00 - 11:40


Den třídy = úklid tříd, vyklízení šatních skřínek+ další třídnické práce + příprava na Zahradní slavnost

08:00 - 12:35

08:00 - 16:00 Nájem - KUCHYŇKA

Alena Fáčková, Kateřina Círová - 8. B


Nájem - KUCHYŇKA

08:00 - 16:00

Alena Fáčková, Kateřina Círová - 8. B

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2019

17:00 - 22:00


Středa
26.6.

St - 26.6.2019

SBĚROVÉ DNY - DONESTE STARÝ PAPÍR, DÍKY! - před budovou školy

07:10 - 07:55

Den třídy

07:10 - 07:55

Den třídy - třídní vyhodnocení školního roku

08:00 - 10:45

Obhajoby bakalářských prací 5. tříd - náhradní termín

08:55 - 09:40

Nájem - KUCHYŇKA - Den třídy

10:00 - 13:30

Jana Kerzelová, Alena Fáčková, Petra Bejdová, Michal Střítezský - 6. B + 8. A

Poslední zvonění žáků devátých tříd

10:55 - 11:40

Den třídy = vyhodnocení školního roku, příprava kmenové učebny na prázdniny

11:50 - 12:35

Schůzka rodičů žáků, kteří navštěvovali v tomto školním roce ROZVOJOVOU SKUPINU

16:15 - 17:15

Dekorování žáků 5. ročníku BrK

17:00 - 18:00


SBĚROVÉ DNY - DONESTE STARÝ PAPÍR, DÍKY! - před budovou školy

07:10 - 07:55


Den třídy

07:10 - 07:55


Den třídy - třídní vyhodnocení školního roku

08:00 - 10:45


Obhajoby bakalářských prací 5. tříd - náhradní termín

08:55 - 09:40

10:00 - 13:30 Nájem - KUCHYŇKA - Den třídy

Jana Kerzelová, Alena Fáčková, Petra Bejdová, Michal Střítezský -...


Nájem - KUCHYŇKA - Den třídy

10:00 - 13:30

Jana Kerzelová, Alena Fáčková, Petra Bejdová, Michal Střítezský - 6. B + 8. A

Poslední zvonění žáků devátých tříd

10:55 - 11:40


Den třídy = vyhodnocení školního roku, příprava kmenové učebny na prázdniny

11:50 - 12:35


Schůzka rodičů žáků, kteří navštěvovali v tomto školním roce ROZVOJOVOU SKUPINU

16:15 - 17:15

Dekorování žáků 5. ročníku BrK

17:00 - 18:00


Čtvrtek
27.6.

Čt - 27.6.2019

Den třídy - ukončení II. pololetí školního roku 2018/2019 předáním pololetního vysvědčení a posledním zvoněním deváťáků

08:00 - 09:30

Slavnostní oběd deváťáků s vedením skoly, s učiteli a dalšími zaměstnanci školy

10:00 - 11:00

Přátelské setkání zaměstnanců školy na závěr školního roku

16:30 - 22:00


Den třídy - ukončení II. pololetí školního roku 2018/2019 předáním pololetního vysvědčení a posledním zvoněním deváťáků

08:00 - 09:30


Slavnostní oběd deváťáků s vedením skoly, s učiteli a dalšími zaměstnanci školy

10:00 - 11:00

Přátelské setkání zaměstnanců školy na závěr školního roku

16:30 - 22:00


Pátek
28.6.

Pá - 28.6.2019

ŘEDITELSKÝ DEN

07:10 - 19:15

Pedagogický den - evaluace školního roku 2018/2019

08:00 - 15:20


ŘEDITELSKÝ DEN

07:10 - 19:15

Pedagogický den - evaluace školního roku 2018/2019

08:00 - 15:20


Sobota
29.6.

So - 29.6.2019


Neděle
30.6.

Ne - 30.6.2019