Patron - spolek rodičů

Sdružení rodičů Patron

Naše škola je otevřená rodičům, naši rodiče jsou otevření škole.