Zajímavé odkazy

BEZPLATNÉ ZDROJE

Otevřené vzdělávání - Obecné zdroje napříč předměty - Aktuální téma - Výuka prostřednictvím dokumentárních filmů - Komunitní učitelské weby, weby učitelů podporující otevřené vzdělávání, články, inspirace, zdroje - Výuka matematiky - Výuka českého jazyka a literatury - Výuka českého jazyka jakožto jazyka cizího - Výuka jazyků - Výuka dějepisu a občanské výchovy - Výuka IT a programování - Výuka přírodovědných předmětů - Badatelsky orientovaná výuka Badatele.cz - Výuka hudební výchovy - Vzdělávací zdroje a hry v médiích - Mobilní aplikace a zařízení iOS ve výuce - Vzdělávací hry do terénu - Vysokoškolské oborové zdroje - Zdroje na podporu podnikání - Úložiště dat o životním prostřední - Materiály o Otevřeném vzdělávání a OER - Videa o využití konkrétních vzdělávacích zdrojů ve vzdělávání - Nástroje - ...

Kritické myšlení

Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole.

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR. Učitelům zapojených základních škol poskytujeme vzdělávací, materiální a personální podporu, která jim pomáhá lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky a dosahovat tak co nejlepších pedagogických výsledků u každého dítěte. V roce 2015 spolupracujeme s více než 400 pedagogy a jejich prostřednictvím podporujeme přes 6000 žáků.

Centrum pro demokratické učení

Pomáháme učitelům zapojovat žáky do života školy tak, aby se o školu starali a vnímali svou odpovědnost za fungování školního společenství - podporujeme učitele v práci s žákovským parlamentem a třídnickými hodinami. Mnoho zajímavé inspirace i na portálu CEDU Škola pro demokracii.

Khanova škola

Khanova škola je vzdělávací portál pro děti i dospělé. Jádro tvoří výuková videa, která skládáme do promyšlených návazností tak, abyste si mohli užít souvislou výuku od úplných základů až po komplexní oborové znalosti. Vše zdarma a z pohodlí vašich domovů. 

Typologie MBTI

Typologie MBTI a škola aneb Co Může Být Také Individualizace. Je velmi bohatým a citlivým nástrojem k odhalování rozdílů mezi lidmi, současně díky poznání těchto rozdílů vede k většímu porozumění a pochopení sebe sama i lidí kolem nás.

Hejného metoda

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. 

Cambridge English

Dobrá znalost angličtiny doložená řádnou jazykovou kvalifikací dává studentům náskok v životě a otevírá jim cestu k zajímavým studijním, pracovním a životním příležitostem doma i v zahraničí.

Cizinci ve školách

Tyto webové stránky jsou určeny všem, kteří se setkávají s dětmi - cizinci, bez rozdílu, zda ze zemí Evropské unie nebo z tzv. třetích zemí, zda s nově příchozími nebo dlouhodobě žijícími v ČR, ale čelícími problémům, které vycházejí z odlišného sociokulturního prostředí těchto dětí.

Projekt Odyssea

Projekt Odyssea je certifikovaným poskytovatelem programů školské primární prevence rizikového chování.

Koučink akademie

Koučink akademie je společnost podporující firmy, organizace i jednotlivce rozvíjet svůj vnitřní potenciál metodami koučinku. KOUČINK vnímáme jako metodu nalezení přirozené cesty člověka, která umožní každému život naplněný harmonií, vnitřním klidem a úspěchem. AKADEMIE je prostor, kde se z respektování rozdílných názorů tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se nové projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

FRED

Víte, že... nově můžete na Fredovi komunikovat se svými žáky i kolegy? Obraťte se na správce Freda na vaší škole. Ten má oprávnění zakládat virtuální třídy a k nim i žákovské účty. Nakladatelství Fraus.

 

Internet - weby

Newslettery (elektronické zpravodaje) a další média

 MŠMT - www.msmt.cz
 Metodický portál RVP - rvp.cz
 Národního ústavu pro vzdělávání - www.nuv.cz
 CERMAT - www.cermat.cz
 NIDV - www.nidv.cz
 DVPP.info - dvpp.eduin.cz
 Portál o školství a vzdělávání - info.edu.cz/
 Česká škola - www.ceskaskola.cz
 Čtenářská gramotnost a projektové vyučování - www.ctenarska-gramotnost.cz
 SvobodaUčení.cz - www.svobodauceni.cz
 SCIO - www.scio.cz
 Druhá noha - druhanoha.scio.cz
 JakouHru.cz - jakouhru.cz
 Khanova škola - khanovaskola.cz
 Rodiče vítáni - www.rodicevitani.cz
 EDUin - www.eduin.cz
 Vzdělávací program Varianty - www.varianty.cz
 Člověk v tísni - www.clovekvtisni.cz
 Česká školní inspekce - www.csicr.cz
 Učitelské listy - www.ucitelske-listy.cz
 Inkluze - www.inkluze.upol.cz
 Fokus SCIO - scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani
 bEDUin - www.eduin.cz/category/beduin
 ŠKOLA All Inclusive - www.inkluze.upol.cz/newsletter6/flipviewerxpress.html
 Bulletin pro školy - Varianty - www.varianty.cz/bulletiny/37-bulletin-pro-skoly-kveten-2015
 Bulletin NIVD - www.nidv.cz/cs/bulletin-nidv.ep
 Newslwter MŠMT o evropských záležitostech - www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/newsletter-msmt-o-evropskych-zalezitostech-1

Stránka

Publikována: 15.1.2011

Naposled upravena: 31.7.2016

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Čt
25.5.
PREVENCE - Nekuřátka - 4. C
08:00 - 09:40

zajišťuje K. Círová

Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníků - testování M
08:00 - 09:40

dohled 1.VH Rosická, 2.VH Hilčerová

PREVENCE - Nekuřátka - 4. B
10:00 - 11:40

zajišťuje K. Círová

Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníků - testování M
10:00 - 11:40

dohled 3.VH Dvořáková,Kerzelová, 4.VH Mazůrek

PREVENCE - Nekuřátka - 4. A
11:50 - 13:30

zajišťuje K. Círová

Třídní schůzky
17:30 - 20:00

Schůzky probíhají v kmenových třídách - začátky: 17:30 hodin – I. stupeň a 18:15 hodin – II. stupeň.26.5.
EDUin: setkani osobnosti ve vzdelavani 2017
08:55 - 17:45

- středisko Brána skal v Osinalicích na Kokořínsku


So
27.5.
EDUin: setkani osobnosti ve vzdelavani 2017
07:10 - 17:10

- středisko Brána skal v Osinalicích na KokořínskuPo
29.5.
Toulcův Dvůr - Včela v síti života - 2. B
08:00 - 12:35

od 9.00 hodin - 150 minut - 80,- Kč

Sjíždění Sázavy
08:00 - 16:15

pro žáky OD Voda

Představení indické kultury
08:55 - 09:40

představení v aule - Sahadža jógy (navazuje na představení po I. stupeň, které na naší škole bylo v prosinci 2016)

Představení indické kultury
10:00 - 10:45

představení v aule - Sahadža jógy (navazuje na představení po I. stupeň, které na naší škole bylo v prosinci 2016)


Út
30.5.
DVPP- diagnostika PPP
07:10 - 17:10

Generální zkouška koncertu Pražského jara a zároveň i 30minutová diskuse s dirigentem, některým z hudebníků a ředitelem festiva
08:00 - 14:25

program - Tomáš Svoboda: Předehra k zahájení op. 89 Ethel Smyth: Koncert pro housle, lesní roh a orchestr Carl Nielsen: Symfonie č. 4 op. 29 „Neuhasitelná“

TEREZA z.ú. - Mistři kolegiální podpory
08:55 - 16:15

Sdílení s konzultanty projektu.


St
31.5.
NÁJEM KUCHYŇKA - PŠÚ
09:00 - 17:00

Táňa Wojnarová - 727 808 463 - 7 osob

Akce "Hrajeme si na školu"
17:00 - 18:00

akce pro předškoláky vedená učiteli I. stupně + spojená s 1. schůzkou s rodiči budoucích prvňáčků