Rodiče, děkujeme za spolupráci!

I ve školním roce 2016/2017 chceme většinu pracovních a studijních materiálů a potřeby k zajištění tisku pracovních listů, týdenních plánů, žákovských diářů … zajistit hromadně pro všechny žáky. Díky tomu, že máme u řady prodejců postavení partnera, nebo nakupujeme ve velkoobchodech, vychází pořízení všech potřeb pro žáky výhodněji, než při nákupu v maloobchodu.

Proto vás chceme, v závěru prvního čtvrtletí školního roku 2016/2017, po zaplacení kroužků a dalších plateb spojených zejména s volným časem Vašich dětí, požádat o úhradu zakoupených a dětem předaných pracovních sešitů, učebních potřeb a o spolupráci a podporu při vytvoření tzv. „třídního a školního fondu“.

Desátým rokem používáme ve většině tříd učebnice a pracovní sešity nakladatelství Fraus. Ve spolupráci s tímto nakladatelstvím pokračujeme, stali jsme se jeho partnerem, což nám umožnilo využít slevy na všechny „papírové“ učebnice, i-učebnice a pracovní sešity. Pro všechny žáky na II. stupni máme k dispozici elektronické učebnice pro nainstalování do domácích počítačů (jak nainstalovat a instalační klíč získají žáci od IT technika pana Radka Ivanova). Jen v některých ročnících a předmětech využíváme učebnice jiných nakladatelů, například Anglický jazyk učíme s podporou materiálů Cambridge University Press.

V čem potřebujeme pomoci a v čem chceme pomoci my Vám?

Vážení rodiče, v připojené tabulce je vyčísleno to, co ze „školního fondu“ bude v tomto školním roce hrazeno. „Školním fondem“ zajišťujeme pro všechny žáky školy potřeby pro jejich školní práci, na které škola NEDOSTÁVÁ prostředky od státu, ani od zřizovatele. Hromadnou objednávkou se snažíme šetřit peníze i čas Vás, rodičů. Veškeré položky pořizujeme z velkoobchodů či s výhodou partnerství. Ze „školního fondu“ je hrazeno pořízení pracovních sešitů a dalších školních pomůcek, předmětových portfolií, žákovských knížek a diářů, provoz kopírek (zejména pro tisk pracovních materiálů a pracovních listů, nástrojů pro žákovské plánování a hodnocení - týdenních plánů …) a výtvarné potřeby. Současně z fondu částečně hradíme správu žákovské části počítačové sítě školy. V rozpočtu devátých tříd je zahrnuta i položka na divadelní představení, které žáci shlédnou v rámci předmětu Dramatická výchova. Součástí rozpočtu je také položka „třídní fond“, s kterou hospodaří třídní učitel/ka. I o tomto čerpání je účtováno v účetnictví školy.

I v tomto školním roce chceme zjednodušit vybírání daru pro spolek PATRON, rodičovskou organizaci při ZŠ Kunratice. Proto 300,- Kč, které jsou zahrnuty do Vaší platby, budou po jejich převedení na účet školy zaslány hromadně na účet spolku PATRON. Úhradou rodiče stvrzují své aktivní zapojení ve školním rodičovské organizaci. Dar je dobrovolný. Bližší informace k činnosti spolku PATRON získáte u jeho předsedkyně paní JUDr. Lýdie Mazurové - operka00@hotmail.com - nebo u členky výkonného výboru paní Bc. Kateřiny Círové, DiS. – katerina.cirova@zskunratice.cz.

Úhradu celé částky žádáme do středy 30. listopadu 2016. Částku, prosím, uhraďte převodem na účet školy. Preferujeme bezhotovostní platbu na účet: 2016970000/6000 – PPF banka! Na záhlaví dopisu, který jste dostali domů, je uveden variabilní symbol, který najdete i na titulní straně Školní knížky. Jako specifický symbol uvádějte - 666. Do zprávy pro příjemce uvádějte třídu a jméno dítěte.

Úhradu, ve výjimečných případech, přijímá, v úředních hodinách do pokladny školy, paní hospodářka Bc. Petra Vejběrová. Všechny platby a nákupy ze „školního fondu“ jsou účtovány přes účet školy. Vyúčtování školního fondu je pravidelně sledováno v účetních uzávěrkách. Informace ke kalkulaci Školního fondu Vám rádi dají třídní učitelé, zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olga Králová, či ekonomka školy Ing. Petra Jelínková.

Děkujeme za pochopení a pomoc. Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

Pro školní rok 2016/2017 jsme propočetli částku:

Třídy

Školní fond =

cena pracovních sešitů +

německý jazyk +

výtvarné potřeby + divadlo + projekty.

Třídní fond

PATRON

Celkem

1.ABC

650

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

776

300

2050

2.ABC

650

688

412

300

2050

3.A

650

576

524

300

2050

3.B

650

541

459

300

1950

3.CD

650

511

589

300

2050

4.ABB

650

416

584

300

1950

5.ABC

650

511

389

300

1850

6.A

700

346

 

228

376

300

1950

6.B

700

423

 

228

299

300

1950

7.AB

700

671

375

214

240

300

2500

8.AB

700

415

 

214

321

300

1950

9.AB

700

735

 

664

151

300

2550

Přiložené soubory:

Stránka

Publikována: 18.9.2012

Naposled upravena: 13.1.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí


22.9.
NÁJEM AULA - SEMINÁŘ
09:00 - 13:30

Ing. Miroslav RUSINAK s.r.o. - 603440833, 30 osob - židle a stoly - hnízda


So
23.9.
Start98 Praha-Kunratice - florbal - turnaj- ženy
08:00 - 17:00

Recepce: Szebinovský Jun. do 14:00 Kopáčová A. do 23:00

Start98 Praha-Kunratice - florbal - muži B
20:00 - 22:00

Recepce: Kopáčová


Ne
24.9.
Ovocné Báze florbal ženy
08:00 - 17:00

Nájem Recepce: Rybenská

Start98 Praha-Kunratice - florbal - muži B
18:00 - 20:00

Recepce Szebinovský Jun


Po
25.9.
MAP Tišnov
07:10 - 17:45

Zapisování do OD
08:00 - 12:35

Tenisová škola p. Šrámek
14:00 - 20:00

Nájem tenisového kurtu

Global Teacher Prize CR - slavnostní večer
18:00 - 20:00

přihlášení - Česká spořitelna v Rytířská uliceVšechny akce »